Digitala tjänster

eProcurement

OMNIplus eShop beställningsgränssnitt för COS programvarulösningar

Identifiera enkelt reservdelar för din buss med hjälp av COSware och beställ dem direkt. Med de digitala beställningsgränssnitten för OMNIplus eShop blir dina inköpsprocesser ännu enklare och effektivare.

OMNIplus ON, den digitala serviceplattformen från Daimler Buses, tar fart i Europa när det gäller eProcurement – det elektroniska förvärvet av reservdelar. Våra nöjda användare inkluderar även företag som använder COS-programvarulösningar för hantering av maskinpark och reservdelar. COSware kan anslutas direkt och oproblematiskt till OMNIplus eShop via två digitala gränssnitt. Det gör inköpen mycket enklare och effektivare.

Två gränssnitt. En process
OMNIplus ON-kunder kan förlita sig på upp till fyra gränssnitt: Ett kataloggränssnitt i OCI-format ger direkt åtkomst till OMNIplus eShop. Du kommer inte att märka den helautomatiska övergången från COSware till OMNIplus ON Portal-gränssnittet. När du har valt fordon kan reservdelen identifieras och visas, inklusive pris och tillgänglighet. Ett digitalt ordergränssnitt i standard JSON-format överför sedan dessa data sömlöst tillbaka till ditt COSware-varusystem – inklusive orderbekräftelse. Via ett extra nettoprisgränssnitt kan du se individuella priser för reservdelar på din Daimler Buses Service Center-serviceverkstad och få informationen direkt i beställningssystemet. Dina individuella villkor och kampanjrabatter tas automatiskt med i beräkningen så att du garanterat får rätt pris. Dessutom kan tillgänglighetsgränssnittet hos auktoriserade OMNIplus-serviceverkstäder användas för att se aktuellt tillgängligt lager innan du skickar beställningen.

Enkel implementering i COSware
BusParts Catalogue är en integrerad del av OMNIplus eShop och stöder identifieringen av specialdelar med hjälp av chassinumret. Fördelen för dig: Hela beställningsprocessen sker i COSware och du behöver inte lämna den välbekanta programvarumiljön när du handlar i OMNIplus eShop. OMNIplus-kunder som använder COS-programvarulösningar kan vid behov enkelt kontakta sin kontaktperson i Daimler Buses Service Center. Alternativt kan de även kontakta OMNIplus-partnern COS direkt. Det första steget är att teckna ett licensavtal för gränssnitten med COS. COS skapar sedan önskade funktioner och gränssnitt med en enkel uppdatering av programvarusystemet. Under en kort implementeringsfas ansluts kundsystemet till ett OMNIplus-testsystem för att säkerställa en smidig beställningsprocess. Först då växlar systemet till det produktiva beställningssystemet vid en överenskommen tidpunkt. Efter en kort slutkontroll är de båda systemen perfekt sammankopplade och du kan dra full nytta av fördelarna med eProcurement med OMNIplus ON.

Fördelarna med eProcurement i översikt:

  • Enkel integrering av OMNIplus inköpta originalreservdelar i dina egna system
  • Möjliggör överföring från COSware till OMNIplus ON Portal i ett enda steg
  • Målinriktad identifiering av delar med VIN som grund kan uppnås direkt i COSware tack vare integrering av din egen flotta i OMNIplus eShop
  • Se lager, tillgänglighet och kundspecifika priser direkt
  • Du kan beställa de delar du vill ha från din vanliga Daimler Buses Service Center direkt från COSware
  • Ökad effektivitet och lägre kostnader vid beställning av originalreservdelar till Mercedes-Benz eller Setra
Daimler Buses GmbH OMNIplus