OMNIplus ON advance

För maximal förartillgänglighet

OMNIplus ON advance erbjuder dig en mängd digitala tjänster för att styra och säkerställa mobiliteten för din buss- och bussflotta på ett proaktivt sätt. Genom förebyggande underhåll och reparationshantering kan arbetet samordnas bättre och haverier undvikas. Detta innebär att OMNIplus ON i förväg banar väg för ännu större fordonstillgänglighet.

Den viktigaste plattformen för proaktiv verkstadshantering

Som bussoperatör eller kollektivtrafikföretag har du inte råd med några driftstopp. Tack vare OMNIplus ON advance med den integrerade fjärrdiagnosen i OMNIplus Uptime och Uptime pro är teknikerna välinformerade om tillståndet för var och en av dina bussar. Systemet övervakar permanent alla tekniska fordonssystem i tre felkategorier, diagnostiserar fel och slitageförhållanden, analyserar nödvändiga underhållsåtgärder och ger automatiska rekommendationer för åtgärder. Den högsta prioriteringen är naturligtvis att undvika driftsstörningar. Njut av den goda känslan av att alltid ligga steget före med OMNIplus ON advance.

Med hjälp av den kunskap vi har samlat på oss genom våra praktiska erfarenheter har vi kunnat stödja utvecklingen av OMNIplus ON Uptime pro från idé till implementering. I framtiden kommer denna produkt att göra det möjligt att kontinuerligt övervaka de tekniska driftsförhållandena för bussarna – oavsett om de befinner sig i depån eller på vägen – vilket ytterligare ökar busstillgängligheten.

Philip Thetens, FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH, 2022

Upptäck fördelarna

 • Håll ett öga på fordonets tekniska skick
 • Få rekommendationer om åtgärder när tekniska problem uppstår
 • Proaktivt hantera reparationer och underhåll
 • Analysera nödvändiga kommande underhållsåtgärder
 • Njut av enkel kommunikation med OMNIplus serviceverkstäder

 

OMNIplus ON Uptime

Det intelligenta, uppkopplade servicesystemet för maximal fordonstillgänglighet


Med OMNIplus ON Uptime ligger du alltid ett par steg före när det gäller reparationer och underhåll. OMNIplus ON Uptime utför automatiska och kontinuerliga analyser, med hjälp av den senaste telemetritekniken, av miljontals överförda fordonsdata, baserat på bussspecifika krav. Systemet kategoriserar meddelandena och ger dig praktiska och effektiva rekommendationer om åtgärder.

Undvik driftstopp

OMNIplus ON Uptime ger dig den tidsfördel som alla företagsledare förlitar sig på för framgång. Genom detaljerad förhandsinformation kan din verkstad alltid förbereda sig på bästa sätt för kommande uppgifter och minimera servicetiderna. Om t.ex. olika reparations- och underhållsarbeten kan utföras som ett paket behövs bara ett verkstadsbesök i stället för flera efterföljande. Om det uppstår fara för att bussen kommer att gå sönder på grund av ett allvarligt fel ger vår 24-timmarsservice omedelbar hjälp med att hitta närmaste serviceställe på din rutt och samordnar reparationerna och inköp av reservdelar.

Proaktiv reparations- och underhållshantering

Eftersom din buss endast är ekonomiskt lönsam när den är ute på vägarna och tjänar pengar är det främsta målet med OMNIplus ON Uptime att hålla den igång så länge som möjligt. Funktionerna för OMNIplus ON Uptime har utvecklats av bussdiagnostikexperter och erfarna servicetekniker och förbättras kontinuerligt i intensiva praktiska tester. Tack vare det intelligenta nätverket överförs motsvarande statusmeddelanden, beroende på hur brådskande det är, direkt till OMNIplus 24h Service vid den servicebas du föredrar och även till OMNIplus ON-portalen. För att du ska kunna dra nytta av alla fördelar med OMNIplus Uptime måste dina Mercedes-Benz- och Setra-bussar vara utrustade med ett inbyggt Bus Data Center. Detta sammanlänkar din buss eller hela din flotta och skapar dessutom en vidarekoppling till våra servicebaser över hela Europa via OMNIplus 24h Service. På så sätt kan du vara säker på att ingen tid går förlorad och att kostnaderna för att åtgärda fel reduceras så mycket som möjligt.

OMNIplus ON Uptime – alla fördelar i korthet
 • Prediktiv övervakning av diagnostikinformation med rekommendationer på åtgärder
 • Ökad fordonstillgänglighet genom minskad stilleståndstid
 • Tidig identifiering av behovet av reparation eller underhåll
 • Undvikande av större skador eller knock-on-effekter genom tidig identifiering
 • Helautomatisk vidarebefordran av information i OMNIplus 24h Service-nätverket
 • Personlig rådgivning med den OMNIplus-serviceverkstad som du föredrar
 • Gruppering av verkstadstider för smidigare planering
 • Lägre totalkostnader för hantering av fordonsflottan

Fordonsdiagnosdata för optimerad verkstadshantering och ökad fordonstillgänglighet


OMNIplus ON Uptime pro erbjuder dig diagnostiska data om fordonet i realtid och alla relevanta meddelanden på förardisplayen. Systemet kategoriserar felmeddelanden och ger dig möjlighet att fatta snabba och kostnadseffektiva beslut. Med OMNIplus ON Uptime pro har du alltid full överblick över bussflottans skick och kan kontrollera reparationer och underhåll proaktivt.

Fullständig dataåtkomst – i realtid

Den digitala tjänsten ”OMNIplus ON Uptime pro” är perfekt anpassad för stora fordonsflottor med egna verkstäder. I OMNIplus ON Portal har du konstant tillgång till all relevant diagnostikinformation – i realtid. Vad är bilens aktuella status? Korta fjärrtester, som ger tillgång till aktuella och loggade fel och deras miljödata, ger dig omedelbart en försäkran utan att din verkstadspersonal behöver ansluta en diagnostisk enhet. Vad försöker föraren säga till trafikledaren? Full transparens när det gäller rapporter från förardisplayen gör kommunikationen enklare. Vilka reparationer behövs för att en buss ska kunna vara ute på vägarna imorgon? Kritiska felrapporter tolkas omedelbart och konkreta rekommendationer för åtgärder tas fram för din verkstad. Fullständig transparens: med Uptime Pro från OMNIplus ON är inga frågor obesvarade.

Riktiga hjälpmedel för beslut under arbetsdagen

Uptime pro från OMNIplus ON ger dig bästa möjliga stöd för att hålla dina bussar igång hela tiden. Systemet, med sin ultramoderna telemetri, analyserar miljontals överförda fordonsdata – vilket gör både förarkommunikationen och verkstadshanteringen enklare. Dessutom minskar personalens arbetsbelastning, fordonstillgängligheten ökar och kostnadsintensiva byten undviks under drift. Tjänsterna i OMNIplus ON Uptime pro har utvecklats av bussdiagnostikexperter och erfarna servicetekniker och är särskilt optimerade för större operatörer med egna verkstäder. All information visas på ett överskådligt sätt i ett användargränssnitt i OMNIplus ON Portal under ”advance”. Meddelanden på förardisplayen håller dig alltid uppdaterad under användning. Dessutom kan du alltid se bilens aktuella status. Om vissa tröskelvärden överskrids eller underskrids utlöses även en automatisk felrapport. Om en buss har kritiska statusvärden genererar systemet en allvarlighetsgrad med hjälp av komplexa algoritmer. Detta hjälper dig att avgöra om fordonet kan köras klart eller om det behöver bytas ut och skickas tillbaka till verkstaden.

OMNIplus ON Uptime pro – fördelarna i korthet
 • Förutseende övervakning av alla relevanta fordonsdiagnosdata via OMNIplus ON Portal
 • Ökad fordonstillgänglighet genom minimering av stilleståndstid
 • Upptäck eventuella reparationer eller underhåll som behövs i ett tidigt skede
 • Full insyn i fordonsdiagnosdata och möjlig användning i tredjepartssystem via OMNIplus ON Data Packages med API
 • Överföring av alla relevanta felmeddelanden och statusdata från fordonet i nästan realtid – utan fysisk anslutning till verkstadens diagnostestare
 • Verkstadspersonalen avlastas eftersom fjärrstyrda korttester gör att man inte längre behöver ta sig till bussen och diagnosen inte längre måste utföras manuellt
 • Prioritering av felrapporter efter allvarlighetsgrad
 • Undvikande av ökade skador eller knock-on-effekter genom tidig upptäckt
 • Inget behov av dyra, onödiga ersättningsfordon under resan när felrapporterna inte är kritiska
 • Ökad driftskvalitet och nöjdare passagerare tack vare att frekventa fordonsbyten undviks under körningen
 • Spegling i realtid av händelsemeddelanden från förardisplayen
 • Framtidssäker, säker och utbyggbar digital teknik
Upptäck den digitala tjänsten från OMNIplus ON Uptime pro
Titta på film

Kom igång nu

Med ett enda klick kan du resa in i framtiden

Använd även de digitala tjänsterna från OMNIplus ON och gör din verksamhet märkbart enklare och effektivare. Få kostnadsfri och icke bindande rådgivning.