OMNIplus ON monitor: Loggbok

Den digitala tjänsten för all relevant driftsinformation

Vilken väg tar min buss? Vilka fordonsrelaterade händelser har registrerats? Och vad är bränsleförbrukningen? Med funktionen ”Loggbok” från OMNIplus ON monitor kan du följa viktig driftdata och detaljer om dina fordons körsträckor.

All information om användningen i boken

På den separata instrumentpanelen ”Loggbok” i OMNIplus ON-portalen kan du när som helst se användningsdata för din bussflotta – i realtid. Välj bara fordon och tidsperiod så visas alla turer i form av ett överskådligt 24h-diagram. Filtrera efter relevanta fordonsrelaterade händelser (events) och få information om till exempel vilka dörrar som öppnats eller om föraren har avaktiverat Active Brake Assist. Baserat på detaljerad "förbrukningsdata* går det dessutom att identifiera möjliga besparingspotentialer för dina diesel- och elbussar och deras förare. För ytterligare bearbetning inom företaget finns den praktiska exportfunktionen som gör att du bekvämt kan ladda ner alla data i form av ett Excel-dokument med ett enkelt musklick.

*Förutsättning: Bokning av OMNIplus ON-funktioner ”Användningsövervakning förbrukning”

Effektiv hantering av bussflottan med OMNIplus ON monitor

”Loggbok” ingår redan när du bokar spårningstjänsterna från OMNIplus ON och ersätter den tidigare funktionen ”Körjournal”. Med OMNIplus ON monitor kan du använda ytterligare telematiktjänster som ger dig relevanta data om föraren och fordonet. På så sätt kan vagnparkschefen hela tiden hålla ett öga på vagnparken, var som helst. Därmed kan bussar lokaliseras, restiderna registreras och rutterna utformas mer effektivt. Från utvärdering av bränsle- eller energiförbrukning till registrering av fordonsrelaterade händelser – du får värdefull information som gör dig ännu effektivare på vägen. Undrar du något? De innovativa tjänsterna från OMNIplus ON monitor ger dig fler svar.