OMNIplus ON monitor: Prestandaanalys

Digital service för säker och ekonomisk körning

Med körstilsanalysen OMNIplus ON monitor kan du optimera dina förares ekonomiska och säkra körsätt, till exempel för att spara bränsle och energi eller öka säkerheten för dina passagerare. Den digitala tjänsten utvärderar körsättet i fyra kategorier – acceleration, bromsning, jämn körning och motorbromsning. På så sätt får operatörerna en snabb överblick i OMNIplus ON-portalen över vilka förare som har förbättringspotential. Snart även tillgänglig för elbussar!

Systematisk bedömning av körsättet

OMNIplus ON monitor körstilsanalys utvärderar det personliga körsättet utifrån vissa parametrar och inkluderar även användningen av hjälpsystem. I bromskategorin bedömer analysen till exempel hur ofta retardern används på den högsta nivån i stället för att färdbromsen används eller en förnuftig bromssekvens. I accelerationskategorin analyserar systemet däremot hur föraren trampar på gaspedalen eller vid vilket motorvarvtal bussen körs. Dina medarbetares aktuella körstilsdata visas direkt i OMNIplus ON-portalen i form av ett överskådligt diagram. Bussoperatörer har också möjlighet att visa ett totalvärde för varje förare, som sammanfattar körstilskvaliteten ur både ekonomisk och säkerhetsmässig synvinkel. Dessutom illustreras förarnas utveckling över tid och rankningarna i båda kategorierna.

Stöd för utbildning, schemaläggning med mera

Överskrider föraren högsta tillåtna hastighet? Används fordonsassistanssystemen för bränsle- och energibesparing inte tillräckligt? Trampar föraren ned gaspedalen helt vid igångkörning? Tar de pauser när motorn är igång? Hur ofta löser ESP eller körfältsassistenten ut? Den detaljerade analysen av olika parametrar möjliggör en rättvis och begriplig jämförelse mellan dina förare. Vid behov kan du initiera målinriktade utbildningsåtgärder och övervaka deras framsteg på lång sikt. Använd även resultaten från körstilsanalysen för din planering och tilldela t.ex. förbrukningsintensiva rutter till specifika förare. När gör du dina förare medvetna om ett effektivt, säkert och miljövänligt körsätt?

Ökad effektivitet i vagnparken med OMNIplus ON monitor

Funktionen ”Prestandaanalys” är en funktionskomponent i OMNIplus ON monitor och kan bokas separat för varje fordon mot en månadsavgift. I OMNIplus ON monitor kan du använda ytterligare telematiktjänster som ger dig relevanta förar- och fordonsdata. På så sätt har vagnparksledningen alltid koll på vagnparken, oavsett var man befinner sig. På så sätt kan fordon lokaliseras, åtgärder övervakas och drifttider registreras. Från utvärdering av driftdata till fjärrnedladdning av hastighetsmätare och förarkort – du får värdefull information för att köra ännu mer ekonomiskt. Har ni några frågor? De digitala tjänsterna i OMNIplus ON monitor ger dig fler svar.

OMNIplus ON monitor: Prestandaanalys – en översikt över dina fördelar

  • Mer ekonomisk körning minskar slitaget och sparar bränsle och energi
  • Optimerat körsätt ökar säkerheten
  • Förarmotivation tack vare tydlig återkoppling baserat på tydliga bedömningskriterier
  • Individuell bedömning av körsättet
  • Rankning av förare, fordon och rutter efter ekonomisk effektivitet och säkerhetsaspekter
  • Fastställande av förbättringspotential eller utbildningsbehov
  • Ökad åkkomfort och säkerhet för passagerarna