OMNIplus ON monitor: Förbrukningsanalys

Den digitala tjänsten för att kontrollera och optimera förbrukningen

Hur mycket använder respektive buss? Vad är den återstående räckvidden? Hur mycket förbrukar den när den inte är i rörelse? Och hur mycket energi har återvunnits av eCitaro eller eCitaro fuel cell? Med funktionen ”Förbrukningsanalys” från OMNIplus ON monitor kan du analysera förbrukningstrender och optimeringspotential – tack vare den detaljerade information som samlats in för varje fordon. Det är ett viktigt övervakningsverktyg – särskilt för e-bussflottor!

En översikt över omfattande energiredovisning

På instrumentpanelen ”Förbrukningsöversikt” i OMNIplus ON Portal kan du när som helst se aktuella förbrukningsdata för dina diesel-, bensin- eller elbussar. Välj helt enkelt fordon, färdväg, period och typ av förbrukning så visas alla data i form av tydliga tabeller och diagram. Energiförbrukningen för el-bussar delas också upp i en energibalans baserat på drivsystem, klimatanläggning och sekundärförbrukare. Det innebär att du alltid kan hålla ett öga på potentiella effekter som kan påverka förbrukningen på lång sikt. På så sätt lägger du grunden för en omfattande analys, kan identifiera onödiga förbrukningstoppar och utnyttja besparingspotentialen bättre. Särskilt som operatör av en el-bussflotta kommer du på lång sikt att dra nytta av ökad räckvidd och minskade driftskostnader.

Öka vagnparkens effektivitet med OMNIplus ON monitor

Funktionen ”Förbrukningsanalys” är en funktionell komponent för förbrukningsövervakning inom OMNIplus ON monitor och kan bokas individuellt för varje buss för en månatlig summa. Med OMNIplus ON monitor kan du använda ytterligare telematiktjänster som ger dig relevanta data om föraren och fordonet. På så sätt kan vagnparkschefen hela tiden hålla ett öga på vagnparken, var som helst. Det innebär att bussar kan lokaliseras, övervakas under körningen och deras körtider registreras. Från utvärdering av driftdata till nedladdning av fjärrhastighetsmätare – du får värdefull information som gör dig ännu effektivare på vägen. Har du fler frågor? De innovativa tjänsterna från OMNIplus ON monitor ger dig fler svar.

OMNIplus ON monitor: Förbrukningsanalys – fördelarna i korthet

  • Tydlig översikt över diesel-, bensin- och elförbrukning
  • Snabb identifiering av optimeringspotential när det gäller uppvärmning, ventilation, luftkonditionering (HVAC) och energiåtervinning vid bromsning i el-bussar
  • Väteförbrukningen i eCitaro fuel cell visas tydligt och driftstrategin optimeras
  • Möjliga orsaker till ökad förbrukning analyserad med avseende på förarens hantering av fordonet eller användningsprofilen
  • Ökad räckvidd med minskade driftskostnader tack vare målinriktad energibesparing
  • Ett användbart övervakningsverktyg som är perfekt för operatörer av el-bussflottor