Underhåll och reparation

Din buss i toppform

När det gäller underhåll och reparationer för din diesel- eller elbuss ska du inte lämna något åt slumpen. Lita hellre på specialisten. OMNIplus har tillverkningsexpertisen hos Daimler Buses bakom sig och känner din Mercedes-Benz och Setra som ingen annan. Din buss är nämligen mer än summan av alla enskilda komponenter.

En sammanfattning av den viktigaste faktan

  • Professionellt utförande av alla reparations- och underhållsarbeten
  • Med tillverkningsexpertisen hos Daimler Buses
  • För diesel- och elbussar i toppskick