Diagnosfelkoder

Kontinuerligt tillgänglighet online

Snabb hjälp ombord med OMNIplus diagnosfelkoder. Det är ett måste för att kunna identifiera fel. Förutom verkstadsdiagnostik (STAR-Diagnos) kan många felkoder avläsas direkt med omborddiagnostiksystemet. Dokumentationen av felkoder, utgående från olika system och diagnostikversioner, är till stor hjälp för dig. Diagnosfelkoderna finns alltid tillgängliga och uppdaterade på webben. Mer information finns via länken till höger.