OMNIplus ON monitor: Platstjänster

Det innovativa servicepaketet för plats- och ruttoptimering av fordon

Var finns min buss? Vilka lokala hotspots har ökat ineffektiviteten eller riskerna? När kör bilen in i eller ut ur ett visst område? Och vilken rutt tog bussen egentligen? Med lokaliseringstjänsterna från OMNIplus ON monitor kan du kontrollera fordonens position, ruttförlopp och status för körningarna i realtid och från alla mobila enheter. På så sätt vet du alltid vilken status ett fordon har och kan reagera snabbt och flexibelt.

Multifunktionella lokaliseringstjänster

OMNIplus ON:s lokaliseringstjänster erbjuder dig en kombination av specifika, digitala lokaliseringstjänster som alla visas i tydligt grafiskt format på en instrumentpanel i OMNIplus ON-portalen. Du kan till exempel spåra din buss live på den digitala vägkartan och använda de parametrar som härrör från dessa data för att förbättra fordonens effektivitet och planera rutter bättre. Ta också reda på om det finns lokala hotspots där vissa fordonsfunktioner som Active Brake Assist aktiveras. Definiera geografiska områden som din egen depå och få ett meddelande när bussar kommer in i och lämnar denna zon. Eller ta en titt på den nya "loggboken" där du kan få tydlig information om alla relevanta uppgifter om insatsen för varje fordon inom ett 24-timmars fönster. Denna information kan också visas med individuella filter så att du kan uppfylla avtalsenliga eller lagstadgade dokumentationskrav.

Effektiv hantering av bussflottan med OMNIplus ON monitor

Lokaliseringstjänsterna är en del av OMNIplus ON:s digitala servicevärld. Under OMNIplus ON monitor kan du använda fler avancerade telematiktjänster som förser dig med relevanta uppgifter om förare och fordon. Därmed har du alltid översikt över vagnparken. På så sätt kan körtider registreras och rutterna utformas mer effektivt. Från automatisk nedladdning av förarkort och minne till analys av förbrukningsdata och körstilsanalys – du får värdefull information för att kunna köra ännu mer ekonomiskt. Några frågor? De digitala tjänsterna från OMNIplus ON monitor ger dig fler svar.