OMNIplus ON monitor: Nedladdning av förarkort och masslagring"

Fjärrlösningen för att uppfylla dina lagstadgade dokumentationskrav

Följs kör- och vilotiderna? Hur mycket tid tillbringar föraren på andra aktiviteter? Och hur kan jag när som helst uppfylla den lagstadgade dokumentationsskyldigheten på ett optimalt sätt? Med funktionen ”Nedladdning av förarkort och masslagring” från OMNIplus ON monitor kan du fjärravläsa, spara och exportera alla relevanta data från den digitala färdskrivaren (DTCO) till egna system för analys. Helt automatiskt och oavsett var bussen befinner sig.

Nedladdningar i tid garanteras

På dashboarden ”Hämtning av förarkort och masslagring” i OMNIplus ON-portalen kan du när som helst ladda ned kör- och vilotiderna för dina bussförare. Genom den automatiska nedladdningen uppfyller du dessutom den lagstadgade dokumentationsplikten, nämligen avläsning av förarkortet var 28:e dag och säkerhetskopiering av data i massminnet var 90:e dag. Du kan ställa in tidsintervallen för de automatiska nedladdningarna helt efter dina önskemål. Praktiskt: Den nedladdade förarkorts- och masslagringsdatan kan enkelt överföras till ditt utvärderingssystem via molngränssnittet (API).


Effektiv hantering av bussflottan med OMNIplus ON monitor

Funktionen ”Hämta förarkort och masslagring” är en funktionell komponent i tidshanteringstjänsten för OMNIplus ON monitor. Med OMNIplus ON monitor kan du använda ytterligare telematiktjänster som ger dig relevanta data om föraren och fordonet. På så sätt kan du hela tiden hålla ett öga på vagnparken, var som helst. Därmed kan bussar lokaliseras, restiderna registreras och rutterna utformas mer effektivt. Från utvärdering av förbrukningsdata till analys av körstilar – du får värdefull information som gör dig ännu effektivare på vägen. Undrar du något? De innovativa tjänsterna från OMNIplus ON monitor ger dig fler svar.

OMNIplus ON monitor: Nedladdning av förarkort och masslagring – en översikt över dina fördelar

  • Läs av alla relevanta data från den digitala färdskrivaren (DTCO) på distans, spara dem och exportera dem till egna system för analys
  • Använd förarna mer effektivt och undvik böter
  • Undvik administrationsarbete tack vare automatiska nedladdningar