ServiceCards

Busschaufförens trumfkort på vägen

Med OMNIplus ServiceCard har du ett betalningsmedel som accepteras i hela Europa. ServiceCard är ditt personliga inträdeskort till OMNIplus servicenät och en förutsättning för OMNIplus 24 h-service. De gäller för verkstaden och alternativt även på bensinstationen eller vägavgiftsstationen. Därför har OMNIplus utvecklat två servicekort: ServiceCard Basic och ServiceCard Premium.

ServiceCard Basic: ditt kort för bästa 24 h-service

Oavsett om det gäller bussar, långdistans- eller turistbussar – ingen ska köra på vägarna utan professionell support från OMNIplus. Därför har OMNIplus tillhandahållit ServiceCard Basic. Det garanterar specialisthjälp efter ett haveri, enkla reparationer och snabb tillgång till alla reservdelar som behövs – vid alla serviceverkstäder inom OMNIplus-servicenätverket. Dessutom har du alltid koll på alla viktiga uppgifter i kundkontot online.

En sammanfattning av den viktigaste faktan

  • Två erbjudanden; ServiceCard Basic och ServiceCard Premium
  • Tillgång till OMNIplus servicenätverk med över 600 servicepunkter över hela Europa
  • Professionella reparationer och reservdelsservice
  • Förutsättning för OMNIplus 24 h-service
  • Betalningsgarantier för reparationer och haverier
  • Internationella faktureringsstandarder
  • Kontantfri tankning på över 63 200 tankställen i Europa samt betalningsfunktion för vägavgifter och färjor (endast möjligt med ServiceCard Premium)
  • Betalningsfunktion för vägtullar och färjor (med ServiceCard Premium)
Support vid frågor om Basic-korten:
Stephanie Wanke