Standardiserad navigation

Mer detaljerad information om vårt utbud av digitala serviceprodukter hittar du här

På denna sida ger vi dig navigering enligt ISO 18 541. Vi hoppas att det hjälper dig att enkelt hitta all information som är viktig för dig.

1. Användaradministration

1.1 Företagsregistrering

Hur registrerar jag och får tillgång till serviceinformationen för Mercedes-Benz- och Setra-bussar? Du kan registrera ditt företag genom att beställa åtkomst till OMNIplus BusDoc. Registreringsformuläret finns här. Obs! Registreringen är alltid kostnadsfri.

1.2 Skapa ett användarkonto

Ett användarnamn och startlösenord skapas för den användare som anges i beställningsformuläret när åtkomst till OMNIplus BusDoc först beställs. Du kan när som helst skapa konton för andra användare genom att göra ytterligare beställningar.

1.3 Hantering av företag

Företagsdata hanteras av OMNIplus BusDoc-administratörer. Eventuella önskemål om ändringar kan skickas via kontaktformuläret. Tänk på att detta kan innebära vissa kontrollprocesser som kan ta flera arbetsdagar.

1.4 Hantera användare

Användare hanteras av OMNIplus BusDoc-administratörer. Använd registreringsformuläret OMNIplus BusDoc för att ändra användarrättigheterna.

1.5 Företagsregistrering

En OMNIplus BusDoc-administratör kan radera användare eller deras företag. Använd registreringsformuläret OMNIplus BusDoc för att få en användare raderad. Om du vill att ditt företag ska raderas använder du kontaktformuläret.

1.6 Logga in

Användaren får en bekräftelse på användargodkännandet (via e-post), inklusive användarnamn, startlösenord och en länk till serviceportalen för inloggning.

1.7 stöldrelevant information

Inget innehåll för närvarande. Använd kontaktformuläret om du har några frågor.

2. Betalning

Betalningsinformation

Betalningsinformation finns i beställningsformuläret för OMNIplus BusDoc.

Använd kontaktformuläret om du har ytterligare frågor.

3. Användaridentifikation

3.1 FIN

Våra RMI-produkter (reparations- och underhållsinformation), för bussar gör det möjligt för dig att få en mängd olika serviceinformation som är specifik för ett fordon genom att ange fordonets FIN i OMNIplus BusDoc. Vilken information det är beror på den specifika OMNIplus BusDoc-beställningen för användaren. Använd kontaktformuläret vid eventuella frågor.

3.2 Produktegenskaper

På grund av tekniska begränsningar kan vi endast tillgängliggöra fordonsspecifik dokumentation när fordonets ID-nr (FIN) anges i respektive applikation. Dessutom är det möjligt att definiera fordonsmodellbeteckningar i respektive applikation med hjälp av produktegenskaper (t.ex. genom att välja modellserie och sedan ett mer detaljerat urval). Vi rekommenderar dock inte detta eftersom ett fordonsspecifikt val av RMI inte kan garanteras.

4. Informationstyper

4.1 Välja typ av information

För att få tillgång till respektive typ av information måste du skaffa motsvarande användarrättigheter för en användare med OMNIplus BusDoc-registreringsformuläret.

4.2 Termsökning

I respektive typ av information kan du i viss utsträckning söka efter vissa termer. Detta beror dock på vilken typ av information det gäller.

4.3 Navigering via produktstruktur

I OMNIplus BusDoc hittar du information i de flesta informationstyper genom att navigera genom produktstrukturen med tre nivåer.

4.4 Dokument-ID

Inom OMNIplus BusDoc och dess informationstyper kan endast vissa typer av dokument hämtas med hjälp av dokument-ID:n.

5. Välja informationspaket

5.1 Verkstadsrutiner

Verkstadsrutiner finns i OMNIplus BusDoc. Dessa är:

5.1.1 Allmänna verkstadsprocedurer
5.1.2 Karossreparationsprocedurer
5.1.3 Återställningsprocedur under en begränsad tid
5.1.4 Förberedelse för PTI

5.2 Kopplingsscheman

Kopplingsscheman finns i OMNIplus BusDoc.

5.3 Tekniskt servicemeddelande

Teknisk serviceinformation finns i OMNIplus BusDoc.

5.4 Information om återkallande

Inget innehåll för närvarande. Använd kontaktformuläret om du har några frågor.

5.5 Underhållsintervall

Underhållsinstruktioner, underhållsintervall/servicedatorer i kombination med DSB (Digital Service Booklet) finns i OMNIplus BusDoc.

5.6 Reservdelar

Information om reservdelar finns i OMNIplus BusDoc.

Detta omfattar:

5.6.1 Reservdelar (fastställande)

5.6.2 Reservdelar (åtkomst)

5.7 Tillbehör

Inget innehåll för närvarande. Använd kontaktformuläret om du har några frågor.

5.8 Reparationstider

Information om reparationstider finns i OMNIplus BusDoc.

5.9 Ombyggda fordon

Inget innehåll för närvarande. Använd kontaktformuläret om du har några frågor.

5.10 Specialverktyg

IInformation om specialverktyg finns i OMNIplus BusDoc vid underhålls- och reparationsarbete.

6. Fordonsdiagnostik

Översikt över alla diagnoslösningar

En översikt över alla diagnoslösningar vi kan erbjuda finns här: https://www.omniplus.com/se/support/serviceinformation/.

6.1 Radering av poster i felminnet

Radering av felminnen är en funktion av våra diagnostiklösningar. Mer information hittar du på produktinformationssidan för Mercedes-Benz Truck.

6.2 Radering av tillverkarposter

Radering av tillverkarposter (här symtom) är en funktion hos våra diagnostiklösningar. Mer information finns på Mercedes-Benz Trucks produktinformationssida.

6.3 Integrerad diagnostik

Vi erbjuder Pass Thru EU-lösningen som en integrerad diagnoslösning.

7. Uppdatera och byta ut moduler

7.1 Uppdatera och byta ut moduler

Inget innehåll för närvarande. Använd kontaktformuläret om du har några frågor.

7.2 Fordonsoptimeringssats

Inget innehåll för närvarande. Använd kontaktformuläret om du har några frågor.

8. Elektronisk serviceloggbok

Elektronisk serviceloggbok i OMNIplus BusDoc

Den elektroniska serviceloggboken finns i OMNIplus BusDoc (DSB - Digital Service Booklet).

9. Reparationshjälp, teknisk support

Reparationshjälp, teknisk support

I OMNIplus BusDoc har du möjlighet att kontakta ett supportteam (via formulär)

10. Begär kontakt för specialinformation

Tillgång till särskild teknisk information

I enlighet med lagstadgade föreskrifter (EG 217/2007 och kompletterande bestämmelser) erbjuder vi kundgrupper tillgång till särskild teknisk information. Det finns inga särskilda ämnessidor om detta. Använd kontaktformuläret om du har några frågor.

10.1 Information om elektriska verktyg

Inget innehåll för närvarande. Använd kontaktformuläret om du har några frågor.

10.2 Tillverkare av testutrustning och diagnosverktyg

Tillverkare av testutrustning och diagnosverktyg ska använda detta kontaktformulär.

10.3 Dokumentation för utbildning och vidareutbildning

Är du intresserad av utbildningsmaterial? Hitta det perfekta kursutbudet i vår katalog.

10.4 Omfördelare

Här hittar du en översikt över teknisk information.

10.5 Nya redaktörer

Inget innehåll för närvarande. Använd kontaktformuläret om du har några frågor.

10.6 Undersöknings- och inspektionstjänster

Inget innehåll för närvarande. Använd kontaktformuläret om du har några frågor.

10.7 Eftermonteringssystem för alternativa bränslen

Inget innehåll för närvarande. Använd kontaktformuläret om du har några frågor.

10.8 Renovering av motorer och komponenter

Inget innehåll för närvarande. Använd kontaktformuläret om du har några frågor.

10.9 Komponent- och komponenttillverkare

Inget innehåll för närvarande. Använd kontaktformuläret om du har några frågor.

10.10 Besiktning av oberoende utvecklade och icke-proprietära VCI

Inget innehåll för närvarande. Använd kontaktformuläret om du har några frågor.

11. Information om utbildningar och vidareutbildningar

Kurskatalog

Är du intresserad av utbildningsmaterial? Hitta det perfekta kursutbudet i vår katalog.

 

12. Nedladdningsområde

Nedladdningar

Inget innehåll för närvarande. Använd kontaktformuläret om du har några frågor.