Digitala tjänster

Fordonsdata för förbättrad servicekvalitet

Lyckad implementering av OMNIplus ON-datapaket på Wiener Linien

Med fordonsdatagränssnitten från OMNIplus ON Data Packages har Wiener Linien alltid koll på statusen för sin bussflotta. Tack vare dataöverföring i realtid kan fel upptäckas i ett tidigt skede och lämpliga åtgärder vidtas. På så sätt slipper passagerarna onödiga avbrott och väntetider.

Mångsidig stadstrafik
”Wien har mer att erbjuda – mångfald och stil” är en av österrikiska huvudstadens reklamslogans. Det gäller såväl kultur- och lokalscenen som företag och organisationer. Befolkningen i den näst största staden i Europas tysktalande region är också mångfaldig. 22 % av hela Österrikes befolkning bor här, nästan två miljoner människor – om man räknar med storstadsområdet ökar den siffran till hela tre miljoner.

Det finns också ett brett utbud av välutvecklad kollektivtrafik inom regionen. Medan förortståg och regionalbussar knyter an till omgivningen, säkerställer Wiener Linien GmbH & Co KG mobiliteten i staden genom ett tätt linjenät. Förutom tunnelbanor och spårvagnar omfattar detta mer än 400 bussar. De tillhandahåller cirka 22% av transporttjänsterna på 130 rutter.

Mercedes-Benz bussflotta i Wiener Linien består av över 400 Citaro solobussar, Citaro G ledbussar och CapaCity. Från och med mitten av 2023 tillkommer cirka 60 helt eldrivna eCitaro.

Wien förlitar sig på modellerna Mercedes-Benz eCitaro, Citaro och CapaCity
Bussflottan ställdes från och med 2012 helt om till stadsbussar med låggolv i Citaro-familjen från Mercedes-Benz. Hit hör såväl de klassiska Citaro-solobussarna med en längd på 12 m, ledbussarna Citaro G med en längd på 18 m och CapaCity med en längd på 19,7 m.

Wiener Liniens över 400 bussar har en årlig total körsträcka på ca 22 miljoner kilometer. Därför har nästa moderniseringsvåg pågått sedan 2022. Stadsbussarna ersätts successivt av Citaro-modeller av den aktuella generationen. Dessutom kommer helelektriska bussar att drivas från och med mitten av 2023 från ett nytt e-kompetenscenter. Vid den slutliga utbyggnaden ska 60 eCitaro köra lokalt utsläppsfritt på nio linjer.

 

"Datautbytet med kommunikationsmodulen i varje buss sker nästan i realtid med extremt höga överföringsfrekvenser."

Günther Müller, chef för digitala tjänster på Daimler Buses Österrike

 

Enkel online-dataöverföring i realtid
Wiener Linien använder tekniska fordonsdata baserade på internetbaserade gränssnitt (API) för sin befintliga vagnparksadministration. Med OMNIplus ON datapaket fordonsdatagränssnitt sparar systemet direkt upp till 30 000 datapunkter från fordonet och bearbetar dem vidare i det befintliga systemet beroende på individuella krav. Tillhandahållna data utvärderas av ett externt telematiksystem.

Bus Data Center, en realtidskommunikationsmodul som är ansluten till hela fordonselektroniken via CAN-bussen, ansvarar för att samla in och överföra data i fordonen. Sedan 2018 installerar Mercedes-Benz Bus Data Center utan extra kostnad som standard i alla bussar av märket. Detta gör inte bara att operatörerna slipper besväret med att köpa ytterligare telematikboxar, utan eliminerar även kostnader och risker för installation och framför allt potentiella kompatibilitetsproblem och underhållsproblem.

 

Samtliga Citaro-bussar är som standard utrustade med Bus Data Center, som kontinuerligt överför fordonsdata som till exempel kan användas för diagnos i verkstaden eller för planering.

Bidirektionell datatransport, även på begäran
”Dataöverföringen mellan Bus Data Center och OMNIplus ON Connectivity Backend sker i två riktningar”, säger Günther Müller och påpekar en viktig egenskap hos telematiklösningen. ”Denna anslutning kan t.ex. användas för att förkonditionera eCitaros, även om fordonet inte är anslutet till en laddningsstation eller om det inte finns någon laddningshantering på kundens sida.” Dessutom möjliggör bidirektionell kommunikation en specifik begäran om diagnosinformation på samma sätt som med avläsningsenheterna i verkstäder, t.ex. baserat på ett meddelande från föraren.

 

"Vi kan reagera snabbt för att förhindra skador vid ett tekniskt haveri."

Gerhard Siegl, chef för fordonsinköp, teknisk support och chef för testgruppen på Wiener Linien

 

Effektivare verkstadsdrift
OMNIplus ON erbjuder sina datapaket i behovsanpassade versioner. Datapaketdiagnosen kan visa alla felmeddelanden från fordonet, även de som försvinner igen efter att ha visats en kort stund för föraren. På så sätt kan tekniska problem, t.ex. med dörrstyrningen, identifieras på ett tidigt stadium. Fjärrdiagnosen har samma omfattning som den stationära diagnosutrustningen i verkstäderna.

”Vi använder dessa diagnosdata för att effektivisera verkstadsdriften”, förklarar Gerhard Siegl som chef för fordonsinköp, teknisk support och testgrupp på Wiener Linien. ”På så sätt kan nödvändiga reservdelar förberedas innan fordonet anländer och monteras snabbare.” Dessutom används information om t.ex. bromsbeläggsslitage för att planera kommande servicearbeten.

 

Genom att analysera fordonsdata som tillhandahålls av OMNIplus ON-datapaketen kan reservdelar för att undvika tekniska fel förvaras på verkstaden redan innan fordonet anländer.

En blick över förarens axel
OMNIplus ON-datapaketen överför även indikeringar och händelsemeddelanden från förarplatsen. "På så sätt kan vi se över förarens axel i realtid. På så sätt undviker vi missförstånd och missförstånd", förklarar Gerhard Siegl. "Underhållsåtgärder kan därför lättare planeras. Och om ett tekniskt haveri skulle inträffa kan vi reagera snabbt för att förhindra skador."

I en nödsituation kan det innebära att en buss tas ur drift med en plan i åtanke som en del av ett flygande fordonsbyte. Detta har inte bara den fördelen att effekterna av ett tekniskt fel begränsas, det besparar passagerarna onödiga avbrott i resan och långa väntetider. Det är trots allt högsta prioritet för Wiener Linien som transportföretag.

 

"Fordonsbyten på begäran besparar passagerarna avbrott och väntetider."

Gerhard Siegl, chef för fordonsinköp, teknisk support och chef för testgruppen på Wiener Linien

 

OMNIplus-datapaketen gör det möjligt för Wiener Linien att se felkoder och varningsmeddelanden på samma sätt som förarna. Detta hjälper till att undvika missförstånd och feltolkningar och möjliggör fjärrsupport.
Fjärrdiagnos erbjuder samma omfattning som stationär diagnosutrustning i verkstäder.

Säkert in i framtiden
Över 500 000 bussar och lastbilar är redan uppkopplade i Daimler Truck Cloud som används av OMNIplus ON. Uppgifterna överförs krypterat och lagras på servrar i Europa. Det finns ett starkt fokus på GDPR-efterlevnad, datasäkerhet och cybersäkerhet. OMNIplus ON uppfyller redan nu kraven i EU-direktivet, som blir bindande från 2024.

Informationen som OMNIplus ON-datapaketen tillhandahåller om bussarna i Wiener Linien bidrar inte bara till att öka driftberedskapen för den befintliga bussflottan. Daimler Buses använder även dessa data som samlats in med kundens samtycke i den löpande driften för att integrera dem i vidareutvecklingen av bussarna. Alla operatörer och passagerare som reser med Wiener Linien kommer säkert att ha nytta av detta även i framtiden.

 

Armin Radatz, Key Account Manager på Daimler Buses Österrike
Gerhard Siegl, chef för fordonsinköp, teknisk support och chef för testgruppen på Wiener Linien
Günther Müller, chef för digitala tjänster på Daimler Buses Österrike
Daimler Buses GmbH OMNIplus