Remote Charge Control

Den digitala, dubbelriktade tjänsten för operativ fordonsförberedelse

Med Remote Charge Control från OMNIplus ON kan eCitaro och eCitaro fuel cell laddas och förkonditioneras med minutprecision utan större ansträngning. Den digitala tjänsten för eCitaro och eCitaro fuel cell fungerar oberoende av laddningsinfrastrukturen och hjälper till att öka fordonets räckvidd och batteriernas livslängd genom förkonditionering. Så att din eCitaro eller eCitaro fuel cell alltid är förberedd för nästa körning på ett effektivt och batterisnålt sätt.

En service som tar dig längre

Ställ in avresetiden. Välj typ av förkonditionering, t.ex. uppvärmning, kylning eller ventilation. Ställ in gränsen för laddningseffektbegränsningen. Eller ställ in maximal laddningsnivå (SOC). Med Remote Charge Control får vagnparkschefer ett effektivt serviceverktyg för att snabbt och enkelt säkerställa att deras elbussflotta är redo för punktlig användning. Den bidirektionella serviceinnovationen OMNIplus ON är idealisk för transportföretag med en laddningsinfrastruktur utan ISO15118- eller VDV261-gränssnitt. Åtkomst till funktionerna sker via ett API som även är kompatibelt med tredjepartssystem om de stöder V2ICP.

Men även utan V2ICP-standarden tar Remote Charge Control dig vidare, eftersom styrningen fungerar oberoende av laddningsinfrastrukturen. Därmed är den digitala tjänsten från OMNIplus ON även det perfekta alternativet för transportföretag utan VAS-kompatibel laddningsinfrastruktur, till exempel laddskenor. Den kan även användas som en tillfällig lösning under övergångsfasen från IPv4 till ett IPv6-nätverk.

Varför förkonditionering är så viktigt

Klimatisering och uppvärmning av elbussar på linje kräver mycket energi. Energi som måste tillhandahållas av batterierna, vilket påverkar räckvidden negativt. Därför förkonditioneras bussen på depån så att den kan starta dagen perfekt förberedd. Det innebär att alla batterier är laddade i rätt tid och att kupén redan är förvärmd eller kyld till önskad temperatur. De ekonomiska fördelarna: Vid förkonditioneringen laddas högvoltsbatterierna i skonsamt laddningsläge, vilket förlänger deras livslängd. Dessutom är mer energi tillgänglig från början, vilket möjliggör längre cirkulationer. Även passagerarkomforten drar nytta av detta: Tack vare optimalt förberedda temperaturer i kupén känner sig dina passagerare genast bekväma.

Remote Charge Control – en översikt över dina fördelar

  • Möjliggör förkonditionering via fjärråtkomst, så att fordonet är optimalt förberett när det börjar användas
  • Skapar överblick över konditioneringstillståndet så att det är tydligt i vilken form förkonditionering måste utföras
  • Förenklar laddningsplaneringen: eCitaro förkonditioneras automatiskt till den definierade avresetiden
  • Dina eCitaros laddas maximalt med den inställda laddeffekten, tack vare laddeffektsbegränsning
  • Genom laddningsnivåbegränsningen laddas endast till angiven mål-SOC
  • Med Local Smart Charging-funktionen anpassas laddeffekten till det tillgängliga tidsfönstret
  • Kan bokas per fordon online i OMNIplus ON-portalen under fliken ON commerce