Digitala tjänster

Kundportalen rullar ut OMNIplus Uptime

Ta pulsen på din buss online – när som helst

OMNIplus

OMNIplus ON Portal tillhandahåller flera webbaserade tjänster för vagnparksadministration. Nu är även den digitala tjänsten OMNIplus Uptime tillgänglig inom tjänsteområdet OMNIplus ON advance och kan tecknas online. Det innebär att du när som helst kan övervaka den tekniska statusen hos dina fordon oavsett var du befinner dig.

OMNIplus ON advance är namnet på ett av de fyra tjänsteområdena i den digitala tjänsteplattformen OMNIplus ON. Fokus ligger på att dina fordon alltid ska vara maximalt tillgängliga. Här kan du läsa mer om tjänsten och vilka funktioner den omfattar:

Fordonsstatus: Analysera fordonets tekniska status i realtid, oavsett om vill kontrollera kommande serviceintervaller, störningar i drivlinan, avgasefterbehandlingen eller andra viktiga parametrar. Det gör att du alltid kan optimera serviceplaneringen med ledning av aktuella uppgifter och värden.

Utvärderingar: Relevanta uppgifter förbereds på ett överskådligt sätt. Det innebär att du när som helst kan konvertera till exempel serviceinformation till andra dataformat för vidare hantering.

Fordonsskötsel: Det är inte bara planerade serviceintervaller och servicetider som behöver beaktas. Här kan du även skapa individuella, regelbundet återkommande arbeten i systemet och hantera dem. Det ger dig god överblick och transparens för hela vagnparken, samtidigt som du slipper tidsödande pappersarbete.

OMNIplus Uptime (avgiftsbelagd tilläggstjänst): Den revolutionära höjdpunkten i OMNIplus ON advance måste vara OMNIplus Uptime. En teknisk förutsättning för denna tjänst är Bus Data Center, som har monterats i de allra flesta bussar från Mercedes-Benz och Setra sedan början av 2018.

OMNIplus Uptime analyserar och tolkar kontinuerligt data från bussen. Om systemet upptäcker ett reparations- eller servicebehov skickas informationen automatiskt till bussbolaget. Beroende på hur brådskande och hur omfattande reparationen är informeras även den auktoriserade serviceverkstaden. I det senare fallet kan nödvändiga reparationer slås ihop med underhållsarbeten och förberedas i god tid. Ansvarig på bussbolaget kan förlita sig på att omgående och proaktivt kontaktas av en kontaktperson på OMNIplus serviceverkstaden.

Om det finns risk för akuta problem som kan leda till att fordonet slutar fungera i närtid, kontaktas bussbolaget direkt och proaktivt av OMNIplus 24h SERVICE. Detta inkluderar även konkreta och kvalificerade rekommendationen om vad du ska göra – ett betydelsefullt mervärde för dig som kund.