Digitala tjänster

Digital support för bussföraren

Övervaka din buss med en smartphone

OMNIplus

Tack vare de digitala tjänsterna i OMNIplus ON Onlineportal kör bussbolag sina bussar in i framtiden med ännu bättre driftsekonomi. Med OMNIplus ON drive får föraren till exempel hjälp med körstartskontrollen och kan registrera och rapportera eventuella skador till verkstaden direkt via sin smartphone.

Körstartskontroll
Äntligen finns OMNIplus ON drive: Här guidas föraren systematiskt genom en branschtypisk körstartskontroll för bussen. Resultaten kan dokumenteras i detalj med hjälp av foton, texter eller ljudupptagningar. Skador som upptäcks kan planeras in för reparation i närtid – oavsett var bussen befinner sig. I systemet tappas inget bort! Samtidigt krävs ingen telematikanslutning. Systemet kan alltså utvidgas till att omfatta bussar av alla varumärken.

Upprätta checklistor
OMNIplus ON drive kan mycket mer än det som är föreskrivet i lag. Arbetsledaren eller föraren som brukar köra bussen kan skapa individuella checklistor för varje fordon. Föraren kan sedan arbeta av dessa punkt för punkt före eller efter arbetet. Även detta kan skötas praktiskt och enkelt via en smartphone. Oavsett om det gäller att rengöra interiören eller fylla på vattenbehållare: nu behöver inget längre glömmas bort. OMNIplus ON drive omfattar även fullständig skadedokumentation med text, foto eller ljudfil.

Titta i instruktionsböcker online
Instruktionsböcker i pdf-format på nätet är inget nytt. Men OMNIplus ON drive går ett steg längre, och kan förutom den klassiska pdf-versionen nu även erbjuda interaktiva ”bussguider”. Det innebär att det blir betydligt enklare att söka efter specifika ämnen. Instruktionsböckerna på nätet öppnar du enkelt i din dator eller smartphone oavsett var du befinner dig (endast på tyska och engelska). De olika kapitlen för varje busstyp är indelade på ett logiskt sätt. I den enkla menyguiden kan du helt enkelt klicka på olika ämnen. Då visas enbart den information du har sökt efter, inget annat. Du slipper bläddra igenom en tjock bunt papper eller skrolla i ett oändligt pdf-dokument. Det finns också extra bruksanvisningar för t.ex. Coach Multimedia System, servicemeddelanden eller den vanliga instruktionsboken i pdf-format. Du kan också ladda upp egna dokument.

”Svarta tavlan” online
Minns du? Viktig information för företagets medarbetare står uppskriven på svarta tavlan på kontoret. Problemet är att ingen vet om de anställda överhuvudtaget har läst informationen. Nu finns även en digital version av svarta tavlan: i tjänsten OMNIplus ON drive. Här kan man lägga upp aktuell information som är relevant för förare och medarbetare, och som de sedan kan öppna i sin egen mobiltelefon i realtid. Det hela är mycket praktiskt, och arbetsledaren kan se om informationen verkligen har lästs. Det sparar både tid och pengar eftersom man slipper tidskrävande pappersarbete.