eServicekontrakt eBasic

OMNIplus försäkringspaket för Mercedes-Benz eCitaro

Förlita dig på tillverkarens kompetens för underhåll och reparation av din eCitaro. eServiceavtalet eBasic ger dig viktiga konkurrensfördelar när det gäller driftklarhet, säkerhet och lönsamhet. Den omfattar alla underhållsprocesser som tillverkaren har föreskrivit för din buss och täcker även reparationer av högspänningssystemet.