OMNIplus BusDoc.

Alla verkstads- och serviceuppgifter i ett system.

En översikt av de viktigaste uppgifterna

 • Alla reparationsspecifika uppgifter finns online
 • Direkt anslutning till ditt DMS-system
 • Transparenta arbetsprocesser

Det moderna informationssystemet OMNIplus BusDoc erbjuder dig möjligheten att kontrollera alla reparationsrelaterade uppgifter online och ger dig samtidigt en översikt över all viktig och nödvändig information om specifika serier eller modeller.

OMNIplus BusDoc står för en transparent bussadministration med direkt anslutning till ditt Dealer Management System.

Du drar fördel av en översiktlig och mätbar orderhantering och ett effektivt och enkelt arbetsflöde.

En översikt av de viktigaste funktionerna och fördelar

De viktigaste funktionerna:

 • Åtkomst till arbetstexter och riktvärden för skadenyckel
 • Åtkomst till användar- och verkstadsinformation
 • Tillgång till reservdelsinformation i EPC och ETOL
 • Utökning av single-sign-on-möjligheten till anslutna system
 • Anslutning till ditt Dealer Management System (DMS) via OMNIplus BusDoc-standardgränssnittet vid behov
 • Länk till OMNIplus TrainingPortal och fler utbildningserbjudanden direkt från OMNIplus BusDoc
 • Integrerad information om elsystem och diagnos från OMNIplus ServiceNet

Dina fördelar:

 • Central busspecifik start
 • Alla nödvändiga uppgifter i ett system
 • Enkel hantering av och snabb åtkomst till de olika informationsenheterna
 • Seriespecifik information
 • Busspecifik information
 • Användardefinierad information Löpande uppdatering av innehåll

OMNIplus BusDoc- Klicka här!