OMNIplus ON monitor

För effektiv vagnparksadministration.

Med OMNIplus ON monitor hanterar du din busspark effektivare än någonsin tidigare. Planering av körningar, körstilsanalys, tidshantering eller exakt positionsbestämning av bussen – du har överblick över allt.

Upptäck fördelarna

Registrera körtider. Respektera vilotider.

Till OMNIplus ON Portal nuHa koll på kör- och vilotiderna för alla förare och ladda ned data från förarkort och massminnen online. Optimera körplaner och undvik böter.

Analysera körsätt. Se förbättringspotential.

Ha överblick över alla förarnas körsätt. Se exakt vilka förare som skulle kunna förbättra sitt körsätt och köra både säkrare och mer ekonomiskt. Därmed minskar slitaget, bränsleförbrukningen, olycksrisken och kostnader pga. underhåll och reparationer och passagerarnas säkerhet förbättras. Se fördelarna med de innovativa körhjälpssystemen och främja förutseende körning: Exklusivt för Mercedes-Benz och Setra bussar fr.o.m. produktionsdatum januari 2018 kan körhjälpssystemen ABA, SGA, ATA, LDWA och PPC hämtas på ett överskådligt sätt.

Spåra bussen. Optimera rutter.

Lokalisera bussar av alla märken i din busspark i realtid. Dokumentera kör- och stilleståndstider. Bli medveten om var sådant som försämrar effektiviteten hopar sig för att hädanefter undvika dessa ställen.

Planera en förares körningar online. Skicka data direkt till föraren.

Planera rutten med hänsyn till tidsperiod, fordon, förare samt kör- och vilotider och tilldela en förare rutten direkt.

Registrera information om förare och buss. Utvärdera information.

Få information om förbrukningsvärden, fordonskontroller och besparingspotential för bussar av alla märken. Möjlighet att rättvist jämföra förare.

Utvalda tjänster

Lokalisera bussarna exakt. Kontrollera rutter.

Se bussens position på en karta och stäm av med den planerade rutten. Välj enskilda bussar eller förare och visa adekvat infrastruktur direkt, t.ex. OMNIplus serviceverkstäder i närheten.

Registrera körningar. Synliggör rutter.

Registrera en buss körningar telematiskt och gör det på så sätt möjligt att följa den bättre. Därigenom kan aktuell information om rutten, händelser, varningar, förbrukning och körsätt hämtas.

 

Till OMNIplus ON Portal nu

Fler tjänster i korthet

OMNIplus ON SignalStore Data Package light

Få standarddatapaket direkt från bussen utan extra maskinvara och bearbeta dem individuellt i bussparkshanteringssystemet.

OMNIplus ON SignalStore Data Package plus

Få ett kraftigt utökat datapaket för Data Package rFMS direkt från bussen utan extra maskinvara för mer exakt planering av driften och individuell bearbetning i bussparkshanteringssystemet.

Analysera förbrukningsvärden. Ta reda på återstående räckvidd.

Hämta och utvärdera förbrukningsinformation för fordonsanvändningen för att spara bränsle, AdBlue eller energi. Visa återstående räckvidd för varje buss.

Var uppdaterad. Ha koll på fordonskontroller.

Ha koll på genomförda och kommande fordonskontroller. Öka effektiviteten och se svagheter.

Samla in fordonsdata. Generera som rapport.

För Mercedes-Benz eCitaro kan den återstående räckvidden och driftsdata (minimidatasats) visas och utvärderas via en rapport.

Förbättra kommunikationen. Informera förarna.

Kommunicera effektivt med förarna och tillhandahåll dem all relevant information på ett tillförlitligt sätt.

Kom igång nu!

In i framtiden med bara ett klick.

Använd de digitala tjänsterna i OMNIplus ON du också, och förenkla och effektivisera din verksamhet avsevärt. Få kostnadsfri och icke bindande rådgivning.

Kontakta Digital Services Manager