Ruttplaneraren har integrerats.

Inom ramen för den kontinuerliga vidareutvecklingen av digital service, buntas bland annat alla karttjänster i tilltagande utsträckning ihop i OMNIplus ON Portalen.

Den aktuella OMNIplus-ruttplaneraren har stängts av. Den har ersatts av en integrativ busspecifik ruttplanerare. Den återfinns under www.omniplus-on.com i kategorin OMNIplus-monitor under "Insatsplanering" i funktionen "Planera och förvalta insatser".

För ytterligare frågor om OMNIplus ON Portalen eller ruttplaneraren, kontakta vänligen Digital Service Manager för din marknad.

Till OMNIplus ON Portal nu