Instrukcje pielęgnacji i czyszczenia

Wskazówki i instrukcje pielęgnacji Twojego autobusu.

Tutaj znajdziesz instrukcje pielęgnacji i czyszczenia wnętrza, nadwozia, podwozia i okien Twojego pojazdu. Instrukcje te obejmują informacje ogólne dotyczące czyszczenia pojazdu jak również informacje dotyczące uszkodzeń materiału oraz instrukcje pielęgnacji i czyszczenia. Regularna pielęgnacja i dokładne czyszczenie są konieczne do trwałego utrzymania wartości pojazdu. Dobra pielęgnacja Twojego pojazdu procentuje wysoką wartością odkupu i zadowoleniem pasażerów. Skorzystaj z naszych instrukcji pielęgnacji i czyszczenia!

Najważniejsze fakty w skrócie

  • Informacje dotyczące pielęgnacji i czyszczenia
  • Do zastosowania wewnętrznego, zewnętrznego, podwozi i szyb
  • Informacje ogólne i informacje dotyczące uszkodzeń materiału