Mercedes-Benz Busse fahren durch Serpentinen.

Ochrona danych.

Instalacja cookie opt-out

EvoBus Polska Sp. z o.o. cieszy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami. Z powagą traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i chcemy, żeby czuli się Państwo dobrze odwiedzając nasze strony internetowe. Ochrona Państwa sfery prywatnej w procesie przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważnym zagadnieniem, uwzględnianym przez nas w procedurach działania naszego przedsiębiorstwa. Dane osobowe pobierane w czasie wizyty na naszych stronach internetowych przetwarzamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w kraju, w którym ma swoją siedzibę organ odpowiedzialny za ochronę danych. Ponieważ jesteśmy 100%-ową spółką-córką Daimler AG, nasza polityka ochrony danych jest poza tym zgodna z kodeksami etycznymi obowiązującymi w koncernie Daimler. Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych dostawców, odnośnie których nie rozciąga się jednak niniejsza deklaracja o ochronie danych. EvoBus Polska Sp. z o.o. respektuje Państwa prywatną sferę.

Pobieranie i opracowanie danych osobowych

W czasie wizyty na naszych stronach internetowych nasze serwery internetowe standardowo zapisują nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której Państwo nas odwiedzacie, nasze strony internetowe, które Państwo odwiedzacie, oraz datę i czas trwania Państwa wizyty. Ponadto dane osobowe są zapisane tylko wtedy, jeśli podacie je nam Państwo dobrowolnie, np. w ramach rejestracji, wypełnienia ankiet, konkursu lub w celu zawarcia albo wykonania umowy.

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych - ich powiązanie z celem

EvoBus Polska Sp. z o.o. używa Państwa danych osobowych tylko w celach technicznego zarządzania stronami internetowymi, administrowania danymi klientów, badania rynku i marketingu tylko w każdorazowo wymaganym do tego celu zakresie. Przekazanie danych osobowych instytucjom i urzędom państwowym następuje tylko w ramach bezwzględnie obowiązujących w danym kraju przepisów prawnych. Nasi pracownicy, agencje i spółki-córki zostali przez nas zobowiązani do zachowania poufności i zasad naszych kodeksów etyki.

Cookies

EvoBus Polska Sp. z o.o. stosuje tzw. cookies, aby móc obserwować upodobania naszych gości i aby mieć możliwość optymalnego kształtowania naszych stron internetowych. Cookies są to małe pliki, które czasowo (2 lata) zostają zapisane na dysku twardym Państwa komputera. Informacje zawarte w cookies służą ułatwieniu nawigacji i umożliwiają łatwe korzystanie ze strony internetowej. Cookies pomagają nam też w identyfikowaniu szczególnie popularnych partii naszej oferty internetowej. Dzięki temu możemy dostosować treść naszych stron dokładnie do Państwa potrzeb dostkonaląc naszą ofertę. Cookies mogą być użyte do stwierdzenia, czy z Państwa komputera już komunikowano się z naszymi stronami. Te cookies umożliwiają zidentyfikowanie Państwa komputera, ale nie identyfikowanie samej osoby.Oczywiście możecie Państwo oglądać naszą stronę internetową także bez zapisywania cookies na twardym dysku Państwa komputera. Nasze cookies nie zawierają żadnych osobowo specyficznych informacji tak, więc Państwa sfera prywatna jest chroniona. Większość przeglądarek internetowych akceptuje cookies automatycznie. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu cookies na Państwa dysku twardym, poprzez wybór w ustawieniach Państwa przeglądarki ustawienia "nie akceptować cookies". Szczegółowe informacje jak należy to robić, prosimy sprawdzić w instrukcji producenta do Państwa przeglądarki. Ponadto w swoim katalogu systemowym zawsze można skasować zainstalowane www.omniplus.com. W przypadku nieakceptowania cookies, może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalnego naszej oferty.

Możliwość wyboru

Chcemy wykorzystywać Państwa dane do tego, aby móc informować Państwa o naszych produktach i usługach oraz ewentualnie, aby zapytać Państwa o zdanie na temat naszych produktów i usług. Oczywiście uczestnictwo w takich akcjach jest dobrowolne. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na uczestnictwo w tego typu ankietach, mogą nas Państwo o tym w każdej chwili poinformować tak, abyśmy mogli odpowiednio zablokować Państwa dane. Dalsze informacje znajdują się na odpowiednich lokalnych stronach internetowych.

Bezpieczeństwo

EvoBus Polska Sp. z o.o. wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony administrowanych przez nas Państwa danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, uszkodzeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

Prawo udzielania informacji

Na Państwa pisemną prośbę EvoBus Polska Sp. z o.o., zgodnie z obowiązującymi przepisami, poinformuje Państwa niezwłocznie na piśmie czy i jakie dane osobowe odnośnie Państwa osoby zostały u nas zapisane. Jeżeli będą Państwo zarejestrowani jako użytkownik, oferujemy Państwu możliwość, samodzielnego wglądu do danych i ewentualnie ich skasowania lub zmiany. Jeżeli mimo naszych starań o poprawność danych i ich aktualność miałyby być zapisane niewłaściwe dane, to na Państwa życzenie skorygujemy te dane.Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do przedstawiciela zespołu odpowiedzialnego za ochronę danych. Cały zespół pozostaje również do Państwa dyspozycji w przypadku prośby o informacje, jak również sugestii czy skarg.

Przedstawiciel koncernu odpowiedzialny za ochronę danych

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
70546 Stuttgart