Wyspecjalizowane zespoły warsztatowe.

Najważniejsze fakty w skrócie

  • gruntowna wiedza specjalistyczna z zakresu techniki autobusowej
  • bieżące szkolenia z zakresu serwisu i produktu
Spezialisierte Werkstattteams

Samo doświadczenie w technice autobusowej nie wystarczy, jeżeli prace przeglądowe i naprawcze mają być wykonane kompetentnie i konomicznie. Tak wysokim wymaganiom można sprostać tylko dysponując ugruntowanym i specyficznym dla autobusów know-how w połączeniu z wyspecjalizowanym warsztatem oraz zapasem części. Wieloletnie doświadczenie oraz rozległe i ciągłe szkolenia serwisowo-produktowe stanowią gwarancję niebędnego know-how. W zakresie i nowych, i już nie najnowszych autobusów. Na podstawie stałej konsekwentnej analizy potrzeb nieprzerwanie optymalizujemy koncepcje i treści szkoleń i kursów dokształcających.