Wsparcie

Twój kompetentny serwis OMNIplus

OMNIplus oferuje Tobie i Twoim pracownikom możliwości indywidualnego i ukierunkowanego rozwoju. Na przykład dzięki szkoleniom dla kierowców (DriverTrainings) i pracowników warsztatów (WorkshopTrainings) idealnie dostosowanym do ich aktualnych potrzeb. Dzięki nim Ty i Twoi pracownicy zdołacie sprostać codziennym wyzwaniom, polepszając też przy okazji wyniki swojej firmy.

Nasze szkolenia dla kierowców zapewniają doskonałe przygotowanie kursantów na każdą sytuację na drodze i poza nią. Oprócz szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, ćwiczeń w sytuacjach awaryjnych i szkoleń z ekologicznej jazdy (EcoTrainings) Ty i Twoi kierowcy możecie również przejść dodatkowe szkolenia z zakresu komunikacji, postępowania z osobami o ograniczonej sprawności ruchowej lub udzielania pierwszej pomocy. Nasze szkolenia OMNIplus WorkshopTrainings koncentrują się na aspektach technicznych Twojego autobusu. Bogata oferta edukacyjna obejmuje szkolenia z produktów a także kursy wprowadzające, uzupełniające oraz kursy z zakresu elektryki czy podzespołów. Dzięki nim Ty i Twoi pracownicy warsztatu będziecie zawsze na bieżąco z najnowszą wiedzą.

Na naszej platformie szkoleniowej Daimler Buses Training Platform znajdziesz przegląd naszej szerokiej gamy ofertowej. Oprócz kursów szkoleniowych przekażemy Ci szybko i przejrzyście wszystkie niezbędne informacje serwisowe na temat systemów autobusowych, takich jak BusDoc.