Accident Management

 

  • Usługi blacharsko-lakiernicze
  • Naprawy powypadkowe i pokolizyjne
  • Likwidacja szkód komunikacyjnych

 

Doświadczenie naszych serwisów w prowadzeniu szkód komunikacyjnych pozwoli zminimalizować uciążliwość i maksymalnie skrócić skomplikowany proces likwidacji szkody.

Wystąpiła szkoda komunikacyjna
Od początku procesu mogą Państwo na nas liczyć. Służymy pomocą między innymi w ramach Service24h. Mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio ze swoim Doradcą Serwisowym OMNIplus.

Zgłoszenie szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym
Wesprzemy Państwa we wkroczeniu na ścieżkę likwidacji szkody w kooperacji z towarzystwem ubezpieczeniowym niezależnie od typu szkody – OC czy AC.

Gdy pojazd nie może dalej się poruszać
Tak jak różne mogą być zdarzenia drogowe, tak i różne są zakresy uszkodzeń. Służymy pomocą w zachowaniu mobilności, gdy uszkodzenia uniemożliwiają dalszą jazdę.

Ocena zakresu uszkodzeń i opracowanie dokumentacji szkodowej
Im lepiej wykonana jest ocena uszkodzeń – oględziny pokolizyjne pojazdu, tym szybciej nastąpi akceptacja finalnego kosztorysu naprawy przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Dzięki temu szybciej rozpocznie się i zakończy naprawa Państwa pojazdu. Jakość przeprowadzonych oględzin, jak również poprawność i kompletność dokumentacji rzeczoznawczej bezpośrednio wpływa zarówno na czas trwania procesu likwidacji szkody i na jakość przeprowadzonej naprawy. Oględziny wykonane w Stacji OMNIplus są dokładne i wykonane przez personel doskonale znający Państwa pojazd. Specjaliści ds. Napraw Powypadkowych w naszej sieci serwisowej posiadają obszerną wiedzę z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych, a kosztorysy napraw wykonywane są w profesjonalnych systemach komputerowej kalkulacji napraw powypadkowych pojazdów.

Towarzystwa ubezpieczeniowe
Nasze serwisy mają wieloletnie doświadczenie we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.
Wiele z naszych stacji posiada porozumienia z Ubezpieczycielami, dzięki którym oględziny zostaną wykonane szybko tylko przez personel serwisu bez oczekiwania na przyjazd likwidatora technicznego ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Ponadto doświadczenie we współpracy pozwala na znaczące przyśpieszenie całego procesu i zadbanie o to, aby w jak najkrótszym czasie zapomnieli Państwo o wynikłym zdarzeniu.

Naprawa pojazdu
Współczesny autobus wyposażony jest w szereg systemów bezpieczeństwa biernego i czynnego. Naprawa powypadkowa to nie tylko przywrócenie stanu wizualnego. Złożona konstrukcja pojazdu sprawia, że wymagane jest doświadczenie i doskonała znajomość technologii naprawy pojazdu, dzięki którym wszystkie właściwości techniczne będą przywrócone do stanu sprzed szkody. W naszych stacjach naprawa przeprowadzona będzie wyłącznie w oparciu o wymaganą technologię producenta pojazdu, jak również przy użyciu oryginalnych części. Na to, w jakim zakresie i z jakim skutkiem przebiegnie naprawa, ma wpływ wiele czynników takich jak między innymi infrastruktura serwisu, wykorzystywane materiały chemiczne i lakiernicze, wykwalifikowani mechanicy, blacharze i lakiernicy, ale również obsługa biurowo-rzeczoznawcza szkody od oględzin przez przygotowanie kosztorysu po nadzór naprawy i dobór części. Nasze serwisy oferują wykwalifikowaną i doświadczoną obsługę zarówno Biura Obsługi Klienta, jak i hali naprawczej.