Mercedes-Benz Busse fahren durch Serpentinen.

Oferenci.

EvoBus Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, al. Katowicka 46
05-830 Wolica
tel. 22 356 06 00
adres elektroniczny:info@evobus.pl

Reprezentowana przez Zarząd:

Artur Konarski - CEO, Janusz Ferdynus - CFO

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000054455
Kapitał zakładowy w wysokości 14.000.000,00 zł
nr NIP 527-22-39-114