OMNIplus ON advance

Dla maksymalnej dyspozycyjności pojazdu

OMNIplus ON advance stale monitoruje stan autobusów i automatycznie opracowuje skuteczne zalecenia dotyczące działań dla kierownictwa warsztatu. Dzięki proaktywnemu zarządzaniu przeglądami i naprawami można lepiej koordynować prace i skutecznie unikać przestojów. W ten sposób OMNIplus ON advance otwiera Ci drogę do większej dyspozycyjności Twoich pojazdów.

Nieodzowna platforma do proaktywnego zarządzania warsztatem

Jako przewoźnik lub operator transportu publicznego nie możesz sobie pozwolić na przestoje. Dzięki OMNIplus ON advance ze zintegrowaną zdalną diagnostyką OMNIplus Uptime i Uptime pro technicy są zawsze optymalnie poinformowani o stanie każdego z Twoich autobusów. System stale monitoruje wszystkie systemy techniczne pojazdu w trzech kategoriach błędów, diagnozuje błędy i stany zużycia, analizuje niezbędne czynności konserwacyjne i podaje automatyczne zalecenia dotyczące działań. Najwyższym priorytetem jest oczywiście unikanie przestojów. Miej satysfakcję bycia zawsze o krok do przodu dzięki OMNIplus ON advance.

Wszystkie etapy rozwoju OMNIplus ON Uptime pro wspieraliśmy naszą praktyczną wiedzą od chwili opracowania koncepcji aż po fazę realizacji. W przyszłości produkt ten umożliwi stałe monitorowanie technicznych aspektów eksploatacji autobusów - zarówno w zajezdni, jak i na trasie - a tym samym dalsze zwiększenie ich dyspozycyjności.

Philip Thetens, FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH, 2022

Zobacz, co zyskujesz

 • Zapewnienie bieżącego wglądu w stan techniczny pojazdów
 • Uzyskiwanie zaleceń w razie pojawienia się problemów technicznych
 • Proaktywne zarządzanie przeglądami i naprawami
 • Przeprowadzanie analizy czynności utrzymaniowych, które będą konieczne w przyszłości
 • Korzystanie z łatwej komunikacji z punktami serwisowymi OMNIplus

 

OMNIplus ON Uptime

Inteligentnie zintegrowany system serwisowy dla zapewnienia maksymalnej dostępności pojazdu


Z OMNIplus ON Uptime jesteś zawsze informowany z pewnym wyprzedzeniem o koniecznych naprawach i przeglądach. Wykorzystując najnowocześniejsze technologie telemetryczne OMNIplus ON Uptime przeprowadza na bieżąco automatyczne analizy milionów przesyłanych danych pojazdu, bazując na wymaganiach specyficznych dla danego autobusu. System kategoryzuje komunikaty i automatycznie opracowuje na ich podstawie adekwatne i skuteczne zalecenia.

Zapobieganie przestojom

OMNIplus ON Uptime zapewnia Ci przewagę czasową, której potrzebujesz dla sprawnego prowadzenia swojej firmy. Dzięki przesyłanym z wyprzedzeniem szczegółowym informacjom Twój warsztat może zawsze przygotować się optymalnie na nadchodzące zadania, minimalizując w ten sposób czas obsługi. Jeśli np. różne prace naprawcze i przeglądowe są realizowane w pakietach, konieczna będzie tylko jedna wizyta w warsztacie zamiast ewentualnie kilku następujących po sobie terminów. Gdy tylko pojawi się ryzyko unieruchomienia autobusu z powodu poważnej usterki, nasz całodobowy 24h Service natychmiast pomoże w znalezieniu najbliższego centrum serwisowego na Twojej trasie oraz skoordynuje naprawę i zamówienie części zamiennych.

Proaktywne zarządzanie naprawami i przeglądami

Ponieważ posiadanie autobusu przynosi ekonomiczne korzyści tylko wtedy, gdy zarabia on dla Ciebie pieniądze na trasie, głównym celem OMNIplus ON Uptime jest utrzymanie go tam jak najdłużej lub przez cały czas. Funkcje OMNIplus ON Uptime zostały opracowane przez ekspertów specjalizujących się w diagnostyce autobusów i doświadczonych techników serwisowych i są stale optymalizowane w oparciu o intensywne testy praktyczne. Dzięki inteligentnej sieci odpowiednie komunikaty o statusie są przekazywane odpowiednio do ich pilności bezpośrednio do OMNIplus 24h Service w preferowanym przez Ciebie punkcie serwisowym, a oprócz tego także zawsze do portalu OMNIplus ON. Aby móc korzystać ze wszystkich opcji, jakie oferuje OMNIplus ON Uptime, Twoje autobusy Mercedes-Benz i Setra muszą być jedynie wyposażone we wbudowany Bus Data Center. Dzięki niemu Twój autobus lub cała Twoja flota zostanie kompleksowo połączona z naszymi europejskimi punktami serwisowymi poprzez OMNIplus 24h Service. W ten sposób zyskujesz pewność, że nie będziesz już tracić czasu, a cały wysiłek związany z rozwiązywaniem problemów zostanie możliwie jak najbardziej zminimalizowany.

OMNIplus ON Uptime - wszystkie korzyści w skrócie
 • Predykcyjne monitorowanie informacji diagnostycznych z bezpośrednimi zaleceniami działań
 • Większa dyspozycyjność pojazdów dzięki minimalizacji przestojów
 • Wczesne rozpoznanie ewentualnych potrzeb w zakresie koniecznych napraw lub przeglądów
 • Zapobieganie większym zakresom uszkodzeń lub ich następstwom dzięki konsekwentnemu wczesnemu rozpoznaniu
 • W pełni zautomatyzowane przesyłanie informacji w sieci Serwis 24h OMNIplus
 • Osobiste wsparcie ze strony preferowanego centrum serwisowego OMNIplus
 • Łączenie terminów wizyt warsztatowych w celu optymalizacji procesu planowania
 • Redukcja ogólnych kosztów zarządzania flotą

OMNIplus ON Uptime pro.

Dane diagnostyczne pojazdów dla optymalnego zarządzania warsztatem i lepszej dyspozycyjności pojazdów


OMNIplus ON Uptime pro dostarcza Ci na bieżąco aktualne dane diagnostyczne pojazdu oraz wszystkie istotne komunikaty z wyświetlacza kierowcy. System kategoryzuje komunikaty o błędach, dając możliwość podjęcia szybkich i zoptymalizowanych kosztowo decyzji. Dzięki OMNIplus ON Uptime pro przez cały czas zachowujesz pełny i przejrzysty obraz stanu Twojej floty autobusowej, mogąc dzięki temu proaktywnie kontrolować zarządzanie naprawami i przeglądami w Twojej firmie.

Pełny dostęp do danych - w czasie rzeczywistym

Usługa cyfrowa OMNIplus ON Uptime pro jest optymalnie dostosowana do potrzeb dużych flot, które posiadają własne warsztaty. W portalu OMNIplus ON masz w każdej chwili dostęp do wszystkich istotnych informacji diagnostycznych - i to w czasie rzeczywistym. Jaki jest aktualny status pojazdów? Zdalne szybkie testy dają Ci natychmiastową pewność co do aktualnych i zapisanych błędów oraz danych środowiska błędów, bez konieczności wcześniejszego podłączania urządzenia diagnostycznego przez pracownika warsztatu. Co dokładnie kierowca chce przekazać dyspozytorowi? Pełna przejrzystość komunikatów z wyświetlacza kierowcy daje mu kompletny obraz aktualnej sytuacji i ułatwia komunikację. Jakie naprawy są konieczne, aby autobus mógł jutro punktualnie wrócić na trasę? Krytyczne komunikaty o błędach są natychmiast poddawane wstępnej interpretacji, na podstawie której wypracowywane są automatycznie konkretne zalecenia dla dalszych działań Twojego warsztatu. Jak sam widzisz: Dzięki Uptime Pro od OMNIplus ON żadna kwestia nie pozostanie bez rozwiązania.

Prawdziwe pomoce przy podejmowaniu decyzji w codziennych sprawach firmy

Uptime pro od OMNIplus ON zapewni Ci najlepsze możliwe wsparcie w utrzymaniu stałej sprawności Twoich autobusów. W tym celu system przeprowadza analizę milionów przesyłanych danych pojazdu, wykorzystując do tego najnowocześniejszą technologię telemetryczną i upraszczając w ten sposób zarówno komunikację z kierowcą, jak i proces zarządzania warsztatem. Pozwala to również odciążyć personel warsztatu, zwiększyć dyspozycyjność pojazdów i zapobiec kosztownej wymianie pojazdów w trakcie ich bieżącej eksploatacji. Programy dla OMNIplus ON Uptime pro zostały opracowane przez ekspertów specjalizujących się w diagnostyce autobusów i doświadczonych techników serwisowych a także zoptymalizowane specjalnie pod kątem potrzeb większych operatorów flotowych posiadających własne warsztaty. Wszystkie informacje są prezentowane w portalu OMNIplus ON w dziale advance na bardziej przejrzystym interfejsie użytkownika. Dzięki temu, przez cały czas trwania kursu jesteś doskonale poinformowany o wszelkich komunikatach pojawiających się na wyświetlaczu kierowcy. Możesz także na bieżąco odczytywać stan Twoich pojazdów. W przypadku przekroczenia lub nieosiągnięcia określonych wartości progowych uruchamiane są ponadto automatyczne komunikaty o błędach. W przypadku, gdyby autobus wykazał krytyczne wartości danego stanu, system, w oparciu o złożone algorytmy, oblicza aktualną ocenę wagi usterki. Pozwoli Ci to w podjęciu decyzji, czy pojazd może dokończyć kurs, czy też musi zostać wymieniony i zabrany do warsztatu.

OMNIplus ON Uptime pro - wszystkie korzyści w skrócie
 • Prognozujący monitoring wszystkich najważniejszych danych diagnostycznych pojazdu za pośrednictwem portalu OMNIplus ON
 • Większa dyspozycyjność pojazdów dzięki minimalizacji przestojów
 • Wczesne rozpoznanie ewentualnych potrzeb w zakresie koniecznych napraw lub przeglądów
 • Pełna przejrzystość danych diagnostycznych pojazdu i możliwość wykorzystania w systemach firm zewnętrznych dzięki pakietom OMNIplus ON Data Packages z API
 • Przesyłanie wszystkich istotnych komunikatów o błędach i danych o stanie pojazdu w czasie rzeczywistym - bez fizycznego połączenia z testerem diagnostycznym w warsztacie
 • Odciążenie pracowników warsztatu, ponieważ zdalny szybki test eliminuje konieczność dojazdu do autobusu, a diagnoza nie musi być już przeprowadzana ręcznie
 • Nadawanie priorytetu komunikatom o błędach w zależności od ich wagi
 • Zapobieganie większym zakresom uszkodzeń lub ich następstwom dzięki konsekwentnemu wczesnemu rozpoznaniu
 • Bez niepotrzebnej i kosztownej wymiany pojazdów na trasie, gdy komunikaty o błędach nie są krytyczne
 • Zwiększenie jakości działalności operacyjnej i zadowolenia pasażerów dzięki unikaniu częstej wymiany pojazdów w trakcie ich bieżącej eksploatacji
 • Komunikaty w stanie rzeczywistym na wyświetlaczu kierowcy
 • Nowoczesna, bezpieczna dla danych technologia cyfrowa umożliwiająca wprowadzanie kolejnych modyfikacji i rozszerzeń
Odkryj usługę cyfrową OMNIplus ON Uptime pro
Obejrzyj film

Zacznij już teraz!

Przenieś się jednym kliknięciem w przyszłość

Skorzystaj także z usług cyfrowych OMNIplus ON, a zobaczysz, że prowadzenie Twojego biznesu stanie się dużo prostsze i bardziej efektywne. Zasięgnij bezpłatnej i niewiążącej porady.