Trening, Serwis

Przemyślane połączenie robi różnicę

Kursy OMNIplus w formule Blended Learning łączą w sobie zalety nauczania cyfrowego i szkoleń stacjonarnych.

Blended Learning to koncepcja edukacyjna OMNIplus zapewniająca szkolenia o wysokiej jakości i na zaawansowanym poziomie technicznym. Stanowi ona sprawnie działające połączenie zalet szkoleń cyfrowych i nauczania stacjonarnego.

Cyfrowe sale lekcyjne z zielonym ekranem upraszczają nauczanie skomplikowanych treści dydaktycznych.
Cyfrowe sale lekcyjne z zielonym ekranem upraszczają nauczanie skomplikowanych treści dydaktycznych.

W przypadku whisky terminy Single i Blended są stałymi pojęciami. Single Malt to produkt pochodzący z jednej tylko destylarni, natomiast Blended Whisky to mieszanka różnych whisky, dzięki której osiąga się zawsze stałą jakość. Oferowane przez OMNIplus szkolenia w formule Blended Learning również można uznać za swoistą wysokogatunkową mieszankę. Składa się ona z bloku cyfrowego w formie e-learningu i wirtualnej klasy oraz bloku praktycznego w formie szkolenia stacjonarnego.

Elastyczne szkolenia w dowolnym miejscu.
W swym Cyfrowym Świecie Nauki OMNIplus już teraz z powodzeniem wykorzystuje zalety e-learningu i wirtualnych klas. Pandemia sprawiła, że nauczanie cyfrowe otrzymało kolejny impuls. Oferowany przez OMNIplus Blended Learning to wysokiej jakości i technicznie zaawansowany system szkoleń, który łączy w sobie zalety nauczania cyfrowego i zajęć praktycznych. W ten sposób stworzono kompleksowy program szkoleniowy, dzięki któremu nauka staje się jeszcze bardziej ciekawa, intrygująca i atrakcyjna dla wszystkich uczestników. Zajęcia w formie e-learningu mogą być realizowane niezależnie od dnia i godziny i mogą być planowane indywidualnie, dzięki czemu pracownicy mają możliwość kontynuacji nauki niezależnie od miejsca i czasu. Podczas szkoleń stacjonarnych zdobyta wcześniej wiedza jest wykorzystywana w praktyce i przekazywane są odpowiednie umiejętności techniczne.

„Wiedza jest często odświeżana, dzięki czemu lepiej się utrwala.”

To, co najlepsze, z dwóch światów nauki.
Korzyści płynące z połączenia dwóch form nauki są oczywiste. I tak na przykład e-szkolenia i wirtualne klasy dają możliwość elastycznego planowania nauki. Krótsze sekwencje materiału rozłożone na kilka dni znacznie poprawiają efektywność nauki, jak pokazują dotychczasowe doświadczenia. Wiedza jest często odświeżana i przerabiana, dzięki czemu lepiej się też utrwala. Learning on demand (nauka na żądanie) umożliwia również dostęp do wiedzy dokładnie wtedy, gdy jest ona potrzebna. Co więcej, nauczanie cyfrowe zmniejsza też potrzebę podróżowania, a tym samym koszty. W ramach szkoleń praktycznych uczestnicy zajęć mogą poszerzyć i ugruntować swoją wiedzę teoretyczną o umiejętności praktyczne. Nie mniej istotną wagę przywiązuje się tu również do cennej wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami.

Blended Learning w pięciu obszarach kompetencji.
W tym roku OMNIplus oferuje pięć szkoleń w różnych obszarach kompetencji przeprowadzanych w formule Blended Learning: Systemy wspomagania kierowcy, elektryczne układy hamulcowe, instalacja elektryczna MUX, drzwi/zamki centralne w autobusach turystycznych i międzymiastowych, jak również technika ogrzewania/wentylacji/klimatyzacji (HVAC) w autobusach miejskich Mercedes-Benz z klimatyzacją CO₂ lub pompą ciepła. Szkolenie z zakresu HVAC obejmuje między innymi zapoznanie się z automatycznymi układami regulacji temperatury. Pracownikom warsztatów prezentowane są metody rozpoznawania i usuwania usterek a także przeprowadzania prac przeglądowych, regulacyjnych i naprawczych. Uczestnicy poznają ponadto elementy wyposażenia warsztatu i narzędzia specjalne, ucząc się także, jak samodzielnie przeprowadzić diagnostykę układu.

Nauka w wirtualnym środowisku.
Program Blended Learning jest stale rozszerzany o kolejne obszary kompetencji. Ponadto koncepcja ta jest również stale rozwijana. OMNIplus poczynił już pewne kroki w kierunku nauki w środowisku wirtualnym. Na przykład do treści szkoleń włączane są już dane 3D. W ten sposób można pokazać uczestnikom szczegóły części, które w pojeździe bywają zamontowane w taki sposób, że w zwykłych warunkach nie da się ich zobaczyć. Dzięki temu można też w poglądowy sposób przedstawić budowę poszczególnych elementów i ich sposób działania, co pozwala na znacznie bardziej przystępne zaprezentowanie omawianego materiału i podnieść efektywność nauczania.

Szkolenia typu Blended Learning można łatwo zarezerwować online za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej OMNIplus Bus.

Daimler Buses GmbH OMNIplus