Części i akcesoria, Serwis

Dezynfekcja powierzchni kontaktowych bez uszczerbku dla materiału

Niewłaściwe środki czyszczące mogą wykazywać agresywne działanie na materiały powierzchni.

OMNIplus

Środki higieny w autobusach są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Szczególnego  znaczenia nabiera regularne czyszczenie powierzchni, poręczy i uchwytów w pojeździe. Proszę pamiętać, aby stosować środki czyszczące, które z jednej strony spełnią swoje zadanie, lecz jednocześnie nie spowodują niepożądanych skutków ubocznych. Poniższa tabela zawiera zestawienie składników o działaniu antywirusowym, które mogą powodować uszkodzenia materiałów stosowanych do wykonania elementów wnętrza autobusu. OMNIplus zdecydowanie odradza ich stosowanie.

Zdecydowanie odradza się stosowanie następujących środków: Możliwe skutki, które mogą wystąpić w przypadku stosowania tych środków:
Czynności z użyciem środków wykonanych na bazie aktywnego tlenu (np. ozon lub nadtlenek wodoru). Użytkowanie tego rodzaju substancji może prowadzić m.in. do blaknięcia, korozji a także przedwczesnego starzenia się uszczelek i tworzyw sztucznych.
Czynności z użyciem środków wykonanych na bazie materiałów nanoskalowych, w szczególności nano-dwutlenku tytanu (nano-TiO2). Nano-TiO2 jest podejrzewany o działanie rakotwórcze. Jego stosowanie może również powodować nieznane zagrożenia dla zdrowia osób przebywających w pojeździe.
Czynności z użyciem fluorowców, aktywnego chloru i środków zawierających chlor. Stosowanie tych środków może skutkować odbarwianiem, blaknięciem, korozją i przedwczesnym starzeniem się uszczelek i tworzyw sztucznych.
Czynności z użyciem metali ciężkich i ich soli. Stosowanie tych środków może spowodować uszczerbek na zdrowiu i poparzenia osób znajdujących się w autobusie. Używanie tych środków może ponadto prowadzić do powstawania korozji.
Czynności z użyciem środków podlegajacych deklaracji. Stosowanie tych środków może mieć szkodliwe skutki dla zdrowia i środowiska.
Uwaga: Niektóre z wymienionych klas substancji mogą być ewentualnie niedopuszczalne także w związku z ograniczeniami określonymi w rozporządzeniu REACH.

Nasza rada: Proszę zapoznać się z zamieszczonymi na opakowaniu informacjami na temat składników preparatu i porównać je z treścią z tabeli. Proszę zapytać w swoim punkcie serwisowym OMNIplus o odpowiednie środki dezynfekujące do powierzchni kontaktowych we wnętrzu autobusu, które zapewnią skuteczną ochronę i będą jednocześnie nieszkodliwe dla materiału.