Klasifikace podle služeb.

Přehled nejdůležitějších informací

  • Kategorie služeb pro rychlou orientaci: OMNIplus BusWorld, OMNIplus BusPort a BusPoint
  • plošná síť pokrývající celou Evropu
  • vysoký rozsah služeb ve všech klasifikacích

Abyste na první pohled věděli, kdo je správná kontaktní osoba pro Vaše požadavky, jsou naše servisy pro Vás rozdělené do kategorií podle rozsahu služeb. S více jak 600 autorizovanými servisy OMNIplus Vám nabízíme největší a nejhustší autobusovou servisní síť v Evropě.

Abychom Vám umožnili jednoduché přiřazení, které odpovídá Vašim potřebám, kategorizujeme všechny naše evropské servisy OMNIplus podle nabízených služeb do skupin OMNIplus BusWorld, OMNIplus BusPort či BusPoint.

Výhody v přehledu:

  • Optimální plošné pokrytí s více než 600 servisy v Evropě
  • Všechny servisy splňují vysoké požadavky na kvalitu OMNIplus a ručí za odbornost výhradně pro autobusy
  • Jednoduché hledání servisu pomocí rozmanitých funkcí online seznamu servisních stanovišť
  • Optimální vyhledávání správného servisního centra na základě kategorizace výkonů
  • vysoká kvalita služeb: SlužbaOMNIplus BusWorld nabízí maximální dostupnost dílů, službu OMNIplus 24h SERVICE a prodlouženou otvírací dobu


Samozřejmě splňují naše servisy všechny předpoklady, které stojí za kvalitou OMNIplus, abyste mohli pro svůj autobus počítat s kompetencí a motivací. Navíc jsou v zemích, které mají pouze malou zásobu autobusů, základny pohotovostní služby (BusPoint). Kliknutím myši najdete pomocí online seznamu servisních stanovišť také každý servis ve Vaší blízkosti, můžete si nechat spočítat Vaši příští trasu se všemi servisními dílnami na cestě. Na Vašich cestách po Evropě jsme vždy na Vaší straně. Na to se můžete spolehnout.