Standardizovaná navigace

Zde naleznete mnoho dalších informací o našich digitálních servisních produktech

Na této stránce jsme pro vás připravili navigaci podle normy ISO 18541. Věříme, že tak snadno naleznete všechny informace, které potřebujete.

 

 

1. Správa uživatelů

1.1 Registrace podniku

Jak se mohu zaregistrovat pro přístup k informacím o servisu pro autobusy Mercedes-Benz a Setra? Registrace vašeho podniku proběhne formou objednávky přístupu do systému OMNIplus BusDoc. Přihlašovací formulář naleznete zde. Upozornění: Registrace je vždy bezplatná.

1.2 Založení uživatele

Při první objednávce přístupu do systému OMNIplus BusDoc se pro uživatele uvedeného v přihlašovacím formuláři vytvoří uživatelské jméno a spouštěcí heslo. Formou dalších objednávek můžete kdykoli nechat založit i další uživatele.

1.3 Správa podniku

Údaje o podniku spravují administrátoři systému OMNIplus BusDoc. Požadavky na změnu, prosím, posílejte v kontaktním formuláři. Nezapomeňte, prosím, že s tím jsou případně spojeny ověřovací procesy, které mohou trvat i několik pracovních dnů.

1.4 Správa uživatele

Uživatelé jsou spravováni administrátory systému OMNIplus BusDoc. Pro změnu uživatelských práv určitého uživatele použijte, prosím, přihlašovací formulář systému OMNIplus BusDoc.

1.5 Vymazání uživatele

Administrátor systému OMNIplus BusDoc může uživatele nebo jeho podnik vymazat. Pokud chcete nechat určitého uživatele vymazat, použijte, prosím, přihlašovací formulář systému OMNIplus BusDoc. Pokud požadujete výmaz svého podniku, obraťte se na nás v kontaktním formuláři.

1.6 Přihlášení

Současně s potvrzením o aktivaci určitého uživatele (formou e-mailu) obdrží uživatel své uživatelské jméno, spouštěcí heslo a odkaz na servisní portál pro přihlášení.

1.7 Informace v souvislosti s krádežemi

Momentálně bez obsahu. V případě dotazů použijte, prosím, kontaktní formulář.

2. Platba

Informace o platbách

Informace o platbách nejdete v objednacím formuláři systému OMNIplus BusDoc.

V případě dalších dotazů použijte, prosím, kontaktní formulář.

3. Identifikace vozidla

3.1 VIN

Naše produkty RMI pro autobusy vám po zadání čísla VIN do systému OMNIplus BusDoc umožní zobrazení různých servisních informací o konkrétním vozidle. Jaké informace se zobrazí, závisí na konkrétní objednávce v systému OMNIplus BusDoc pro příslušného uživatele. Pokud máte jakékoliv dotazy, použijte, prosím, kontaktní formulář.

3.2 Charakteristika produktu

Z důvodu technických restrikcí vám můžeme přístup k dokumentaci určitého vozidla umožnit pouze formou zadání identifikačního čísla vozidla (VIN) do příslušné aplikace. V příslušných aplikacích je dále možné definovat pomocí charakteristiky produktu model vozidla (např. výběrem konstrukční řady a dalším výběrem). Tento postup však nedoporučujeme, protože tak nelze zaručit výběr RMI pro konkrétní vozidlo.

4. Druhy informací

4.1 Výběr druhu informací

Pro přístup k příslušným druhům informací musíte pro konkrétního uživatele získat prostřednictvím přihlašovacího formuláře do systému OMNIplus BusDoc odpovídající uživatelská oprávnění.

4.2 Vyhledávání pojmů

V příslušných druzích informací lze částečně vyhledávat podle určitých pojmů. Závisí to však na funkcích příslušného druhu informace.

4.3 Navigace prostřednictvím struktury produktů

V systému OMNIplus BusDoc lze většinu druhů informací nalézt formou navigace přes třístupňovou strukturu produktů.

4.4 ID dokumentu

V systému OMNIplus BusDoc, resp. v jeho druzích informací lze vyvolávat pouze určité typy dokumentů, a to pomocí identifikačního čísla dokumentu.

5. Výběr souboru informací

5.1 Dílenské postupy

Dílenské postupy najdete v systému OMNIplus BusDoc.

Patří k nim:

5.1.1 všeobecné dílenské postupy

5.1.2 postupy při opravách karoserií

5.1.3 postupy pro obnovení funkcí na omezenou dobu

5.1.4 příprava na PTI

5.2 Schémata elektrického zapojení

Schémata elektrického zapojení najdete v systému OMNIplus BusDoc.

5.3 Technický servisní bulletin

Technické servisní informace najdete v systému OMNIplus BusDoc.

5.4 Informace o stahování produktů

Momentálně bez obsahu. V případě dotazů použijte, prosím, kontaktní formulář.

5.5 Intervaly údržby

Návody k údržbě, intervaly údržby/kalkulátory údržby v kombinaci s DSB (digitální servisní booklet) najdete v systému OMNIplus BusDoc.

5.6 Náhradní díly

Informace o dílech najdete v systému OMNIplus BusDoc.

Patří sem:

5.6.1 náhradní díly (vyhledávání)

5.6.2 náhradní díly (přístup)

5.7 Příslušenství

Momentálně bez obsahu. V případě dotazů použijte, prosím, kontaktní formulář.

5.8 Doba trvání opravy

Informace o době trvání opravy najdete v systému OMNIplus BusDoc.

5.9 Přestavěná vozidla

Momentálně bez obsahu. V případě dotazů použijte, prosím, kontaktní formulář.

5.10 Speciální nástroje

Informace o speciálních nástrojích potřebných pro práce na údržbě a opravách najdete v systému OMNIplus BusDoc.

6. Diagnostika vozidla

Přehled všech diagnostických řešení

Přehled všech diagnostických řešení, která vám můžeme nabídnout, naleznete zde https://www.omniplus.com/cz/support/informace-o-servisu/.

6.1 Zrušení záznamů v paměti poruch

Zrušení paměti poruch je jednou z funkcí našich diagnostických řešení. Další informace naleznete na stránce Mercedes-Benz Truck k informacím o produktech.

6.2 Zrušení záznamů výrobců

Zrušení záznamů výrobců (zde symptomy) je jednou z funkcí našich diagnostických řešení. Další informace naleznete na stránce Mercedes-Benz Truck k informacím o produktech.

6.3 Integrovaná diagnostika

Jako integrované diagnostické řešení vám nabízíme službu Pass Thru EU.

7. Aktualizace a výměna modulů

7.1 Aktualizace a výměna modulů

Momentálně bez obsahu. V případě dotazů použijte, prosím, kontaktní formulář.

7.2 Sada pro optimalizaci vozidla

Momentálně bez obsahu. V případě dotazů použijte, prosím, kontaktní formulář.

8. Elektronická šeková knížka

Elektronická šeková knížka v systému OMNIplus BusDoc

Elektronická šeková knížka se realizuje v systému OMNIplus BusDoc (DSB - Digital Service Booklet).

9. Pomoc při opravách, technická podpora

opravách a technická podpora

V rámci systému OMNIplus BusDoc máte možnost spojit se s týmem pro podporu (prostřednictvím formuláře).

10. Vyžádání kontaktu pro speciální informace

Přístup ke speciálním technickým informacím

Podle zákonných nařízení (ES 217/2007 a doplňky) nabízíme skupinám zákazníků přístup ke speciálním technickým informacím. Kromě toho neexistují k tomuto bodu žádné speciální tematické stránky. V případě dotazů použijte, prosím, kontaktní formulář.

10.1 Informace o elektrických nástrojích

Momentálně bez obsahu. V případě dotazů použijte, prosím, kontaktní formulář.

10.2 Výrobci zkušebních zařízení a diagnostických nástrojů

Výrobci zkušebních zařízení a diagnostických nástrojů použijí, prosím, tento kontaktní formulář.

10.3 Podklady pro školení a další vzdělávání

Zajímá vás obsah výuky? V našem katalogu najdete perfektní nabídku výuky.

10.4 Další distribuce

Přehled technických informací naleznete zde.

10.5 Nový vydavatel

Momentálně bez obsahu. V případě dotazů použijte, prosím, kontaktní formulář.

10.6 Analýzy a zkoušky

Momentálně bez obsahu. V případě dotazů použijte, prosím, kontaktní formulář.

10.7 Dodatečně montované systémy pro alternativní paliva

Momentálně bez obsahu. V případě dotazů použijte, prosím, kontaktní formulář.

10.8 Repasování motoru a dalších komponent

Momentálně bez obsahu. V případě dotazů použijte, prosím, kontaktní formulář.

10.9 Výrobci komponent a konstrukčních dílů

Momentálně bez obsahu. V případě dotazů použijte, prosím, kontaktní formulář.

10.10 Zkouška nezávisle vyvíjených, neproprietárních VCI

Momentálně bez obsahu. V případě dotazů použijte, prosím, kontaktní formulář.

11. Informace o kurzech v rámci školení a dalšího vzdělávání

Katalog s nabídkou výuky

Zajímá vás obsah výuky? V našem katalogu najdete perfektní nabídku výuky.

 

12. Oblast stahování

Ke stažení

Momentálně bez obsahu. V případě dotazů použijte, prosím, kontaktní formulář.