Mercedes-Benz Busse fahren durch Serpentinen.

Ochrana dat.

Opt-Out cookie spustit

EvoBus Česká republika s.r.o. se těší na Vaší návštěvu našich internetových stránek, jakož i zájem o naši firmu a výrobky. Vaše osobní data jsou u nás bezpečně chráněna a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich stránek cítili příjemně. Ochrana Vašich osobních dat při dalším zpracování je naší prioritou, kterou v našich obchodních procesech plně respektujeme. Osobní údaje, které byly zadány při návštěvě našich internetových stránek, zpracováváme vždy dle platných předpisů a zákonů příslušné země, ve které je umístěno středisko na zpracování dat. Naše politika zaměřená na ochranu osobních dat se ve 100% dceřiné společnosti Daimler AG řídí kodexem na zpracovávání dat platným v celém koncernu Daimler. Internetové stránky EvoBus Ceská republika mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, na tyto se ale ochrana dat již nevztahuje. EvoBus Ceská republika respektuje Vaše soukromí a osobnost.

Vyhledávání a zpracování osobních údajů

Pokud navštívíte naše internetové stránky, uloží standardně naše servery jméno Vašeho poskytovatele služeb, webovou stránku, ze které jste nás navštívili, stránky, které u nás navštívíte, jakož i datum a dobu trvání návštěvy. Navíc jsou osobní data ukládána pouze tehdy, pokud je zadáte v rámci přihlášení, registrace, dotazníku, soutěže nebo při provedení a uzavření smlouvy.

Užívání a poskytování osobních údajů a jejich účelové využití

EvoBus Česká republika používá Vaše osobní data pouze pro technickou administraci internetových stránek, při správě zákazníků, dotazníku o výrobcích a pro marketing, v příslušně omezeném rozsahu. Vyšetřování popř. předání osobních dat na státem řízené organizace a úřady je prováděno pouze u případů vynucených na základě národní legislativy. Naši spolupracovníci, agentury a dceřiné společnosti jsou smluvně zavázány k mlčenlivosti a dodržování našeho kodexu chování.

Cookies

EvoBus Česká republika používá Cookies, pro sledování preferencí návštěvníků a optimalizaci internetových stránek. Cookies jsou malé soubory, které se přechodně (na 2 roky) ukládají na Váš pevný disk. To umožňuje ulehčení navigace a zvýšenou uživatelskou pohodu navštívených internetových stránek. Cookies také pomáhají při identifikaci obzvláště populárních oblastí naší internetové nabídky. Tak můžeme přizpůsobit obsah našich stránek přímo dle příslušných požadavků zlepšit tak naše nabídky. Cookies je možné využít na stanovení toho, zda již proběhla komunikace mezi vaším počítačem a našimi stránkami. Tyto Cookies umožňují identifikovat Váš počítač, ale neumožňují identifikace osoby. Samozřejmě můžete naše stránky prohlížet bez Cookies. Většina prohlížečů akceptuje Cookies automaticky. Ukládání Cookies na pevný disk můžete zakázat tím, že v nastavení Vašeho prohlížeče zvolíte "nespouštět Cookies". Podrobnosti naleznete v nápovědě Vašeho prohlížeče. V systémové složce můžete odkaz na www.omniplus.cz kdykoli zrušit. Pokud neakceptujete žádné Cookies, může to vést k omezení funkčnosti naší nabídky.

Možnost volby

Vaše údaje bychom chtěli využít pro možnost zasílat Vám informace o našich výrobcích či službách a popř. se zeptat na Váš názor. Samozřejmě je účast na takovýchto akcích dobrovolná. Pokud byste nebyli s účastí srozuměni, můžete nám kdykoli pomocí poštovní služby sdělit, abychom Vaše data příslušně zablokovali. Podrobnější informace naleznete na příslušné internetové stránce, dle příslušné jazykové mutace.

Bezpečnost

EvoBus Česká republika používá všechny dostupné technické a organizační bezpečnostní opatření s cílem chránit Vámi předaná data před náhodným nebo úmyslným zneužitím, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření se neustále vylepšují na základě známého technologického vývoje.

Právo na informace

Na vyžádání Vám EvoBus Česká republika dle příslušného zákona sdělí, zda a jaká osobní data u něj máte uložena. Pokud i přes naší snahu o správnost a aktuálnost dat došlo k uložení chybných informací, tak je na Vaše vyžádání ihned opravíme. Podrobnější informace naleznete na příslušné internetové stránce, dle příslušné jazykové mutace. Pokud máte otázky ke zpracování Vašich osobních dat, obraťte se na naši osobu odpovědnou za zpracovávání dat, která je se svým týmem k dispozici také při otázkách týkající se informací, podnětů a stížností.

Osoba pověřená koncernem k ochraně dat

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
70546 Stuttgart

Další informace