OMNIplus ON advance

Pro maximální dostupnost vozidla

OMNIplus ON advance vám nabízí řadu digitálních služeb pro prediktivní řízení mobility a zabezpečení vašeho vozového parku. Prostřednictvím proaktivního řízení údržby a oprav lze práci lépe koordinovat a lze účinně předcházet poruchám. Tímto způsobem OMNIplus ON advance připravuje cestu k větší dostupnosti vozidel.

Základní platforma pro proaktivní řízení dílen

Jako autobusový dopravce si nemůžete dovolit stát na místě. Díky OMNIplus ON advance s integrovanou dálkovou diagnostikou OMNIplus Uptime jsou technici dobře informováni o stavu každého z Vašich autobusů. Systém trvale monitoruje všechny technické systémy vozidla ve třech kategoriích chyb, diagnostikuje chyby a opotřebení, analyzuje potřebná opatření údržby a automaticky dává doporučení k akci. Hlavní prioritou je samozřejmě vyhýbání se poruchám. Užijte si dobrý pocit být vždy o krok napřed s OMNIplus ON advance.

Vývoj OMNIplus ON Uptime pro od konceptu až po implementaci jsme doprovázeli našimi praktickými znalostmi. Tento produkt v budoucnu umožní průběžně sledovat technický provozní stav autobusů - ať už v depu nebo na trase - a dále tak zvýšit dostupnost autobusů.

Philip Thetens, dílna vozidel FFG Falkenried GmbH, 2022

Objevte výhody

 • Udržujte si přehled o technickém stavu vozidel
 • Obdržíte doporučení pro opatření v případě technických problémů
 • Proaktivně provozujte správu údržby a oprav
 • Proveďte analýzu opatření údržby, která budou v budoucnu nezbytná
 • Využijte snadnou komunikaci se servisními místy OMNIplus

 

OMNIplus ON Uptime

Inteligentní síťový servisní systém pro maximální dostupnost vozidla


S OMNIplus ON Uptime máte vždy náskok před opravami a údržbou. Pomocí nejnovějších telemetrických technologií OMNIplus ON Uptime automaticky a bez přerušení analyzuje miliony přenášených dat o vozidle na základě požadavků specifických pro sběrnici. Systém kategorizuje hlášení a automaticky odvozuje rozumná a účinná doporučení pro akci.

Vyhýbání se poruchám

OMNIplus ON Uptime Vám poskytuje časovou výhodu, kterou potřebujete pro svůj podnikatelský úspěch. Díky podrobným informacím předem se Vaše dílna může vždy optimálně připravit na nadcházející úkoly a minimalizovat tak servisní časy. Například pokud se různé opravy a údržbářské práce provádějí společně, existuje pouze jedna schůzka v dílně místo možných několika schůzek za sebou. Pokud hrozí, že se autobus porouchá kvůli vážné závadě, náš 24h Service Vám okamžitě pomůže najít nejbližší servisní místo na Vaší trase a zkoordinuje opravy a nákup náhradních dílů.

Proaktivní řízení oprav a údržby

Protože je Váš autobus ekonomický pouze na silnici a vydělává peníze, primárním cílem OMNIplus ON Uptime udržet autobusy na cestách co nejdéle nebo trvale. Funkce pro OMNIplus ON Uptime byly vyvinuty odborníky na diagnostiku sběrnic a zkušenými servisními techniky a průběžně optimalizovány intenzivními praktickými testy. Díky inteligentnímu síťovému propojení jsou odpovídající stavové zprávy předávány přímo do OMNIplus 24h Service na Vámi preferované servisní místo, v závislosti na naléhavosti, a jsou také vždy předávány na portál OMNIplus ON. Abyste mohli využívat všech výhod OMNIplus ON Uptime, musí být Vaše autobusy Mercedes-Benz a Setra vybaveny pouze vestavěným Bus Data Center. Toto propojí Váš autobus nebo Váš vozový park holisticky a také vytvoří další spojení s našimi celoevropskými servisními centry prostřednictvím OMNIplus 24h Service. V důsledku toho si můžete být jisti, že neztrácíte čas a úsilí vynaložené na odstraňování problémů je co nejvíce minimalizováno.

OMNIplus ON Uptime – všechny výhody na první pohled
 • Prediktivní sledování diagnostických informací s přímými doporučeními pro akci
 • Zvýšená dostupnost vozidla díky minimalizaci prostojů
 • Včasné zjištění jakékoli potřeby opravy nebo údržby
 • Předcházení větším škodám nebo následným škodám díky důsledné včasné detekci
 • Plně automatické předávání informací v síti OMNIplus 24h Service
 • Osobní podpora od zvoleného servisního střediska OMNIplus
 • Sdružení návštěv dílny pro optimalizaci plánování
 • Snížení celkových nákladů na správu Vašeho vozového parku

OMNIplus ON Uptime pro

Diagnostická data vozidla pro optimalizované řízení dílny a zvýšenou dostupnost vozidla


OMNIplus ON Uptime pro Vám poskytuje aktuální diagnostická data o vozidle a všechny relevantní zprávy z displeje řidiče. Systém kategorizuje chybová hlášení a dává Vám příležitost činit rychlá a cenově výhodná rozhodnutí. S OMNIplus ON Uptime pro máte vždy plnou transparentnost o stavu svého vozového parku a můžete tak proaktivně řídit řízení oprav a údržby.

Plný přístup k datům - v reálném čase

Digitální služba OMNIplus ON Uptime pro je optimálně přizpůsobena velkým vozovým parkům s vlastní dílnou. Na portálu OMNIplus ON máte kdykoli přístup ke všem relevantním diagnostickým informacím – v reálném čase. Jaký je aktuální stav vozidel? Dálkové krátké testy poskytují okamžitou jistotu s aktuálními a uloženými chybami a také s daty chybového prostředí, aniž by Váš personál v dílně musel nejprve připojit diagnostické zařízení. Co přesně chce řidič dispečerovi sdělit? Úplná průhlednost zpráv z displeje řidiče je dává do obrazu a usnadňuje komunikaci. Jaké opravy jsou nutné, aby autobus mohl zítra také začít jezdit včas? Kritická chybová hlášení jsou okamžitě předem interpretována a jsou z nich automaticky odvozena konkrétní doporučení pro akci pro Vaši dílnu. Jak můžete vidět: S Uptime Pro od OMNIplus ON nezůstanou žádné otázky nezodpovězené.

Skutečné nástroje pro rozhodování v každodenních operacích

Uptime pro od značky OMNIplus ON Vás tím nejlepším možným způsobem podpoří, abyste udrželi Vaše autobusy v provozu za všech okolností. Systém k tomu využívá nejnovější technologii telemetrie k analýze milionů přenášených údajů o vozidle – a zjednodušuje tak komunikaci s řidičem i správu Vaší dílny. Kromě toho se uleví personálu dílny, zvýší se dostupnost vozidla a zabrání se nákladné výměně vozidla během trvalého používání. Programy pro OMNIplus ON Uptime pro byly vyvinuty odborníky na diagnostiku autobusů a zkušenými servisními techniky a speciálně optimalizovány pro požadavky provozovatelů větších vozových parků s vlastními dílnami. Všechny informace se zobrazují na portálu OMNIplus ON v oblasti záloh na přehlednějším uživatelském rozhraní. Během provozu jste tak vždy dobře informováni prostřednictvím zpráv na displeji řidiče. Stav Vašich vozidel lze také kdykoli přečíst. Pokud nejsou určité prahové hodnoty dosaženy nebo překročeny, spustí se také automatické chybové hlášení. Pokud má autobus kritické hodnoty stavu, systém používá složité algoritmy k výpočtu aktuálního posouzení závažnosti. To Vám pomůže rozhodnout, zda vozidlo může ukončit cyklus nebo je třeba jej vyměnit a odvézt do servisu.

OMNIplus ON Uptime pro – všechny výhody na první pohled
 • Prediktivní sledování všech relevantních údajů o vozidle prostřednictvím portálu OMNIplus ON
 • Zvýšená dostupnost vozidla díky minimalizaci prostojů
 • Včasné odhalení jakýchkoli potřeb oprav nebo údržby
 • Plná transparentnost údajů o vozidle a možné použití v systémech třetích stran prostřednictvím OMNIplus ON Data Packages s API
 • Přenos všech relevantních chybových hlášení a stavových dat z vozidla v reálném čase – bez fyzického připojení k diagnostickému testeru dílny
 • Úleva pro personál dílny, protože krátký test na dálku eliminuje potřebu jít k vozidlu a diagnostiku již není třeba provádět ručně
 • Priorita chybových zpráv podle stupně závažnosti
 • Předcházení větším škodám nebo následným škodám díky důsledné včasné detekci
 • Žádná zbytečná a nákladná výměna vozidla na trase, pokud chybová hlášení nejsou kritická
 • Zvýšení provozní kvality a spokojenosti cestujících tím, že se vyhneme častým výměnám vozidel během provozu
 • Digitální technologie odolná vůči budoucnosti, datově zabezpečená a rozšiřitelná
Objevte digitální službu OMNIplus ON Uptime pro
Podívat se na film

Okamžité spuštění!

Jedním kliknutím do budoucnosti

Využijte i vy digitální služby OMNIplus ON a vaše podnikání bude výrazně jednodušší a efektivnější. Využijte bezplatné a nezávazné poradenství.