BusPoint (základna pohotovostní služby).*

Rozsah služeb dle kategorie.

Servis

  • Pouze opravy v rámci služby OMNIplus 24h SERVICE
  • Standardizovaná základní kvalifikace zaměstnanců pro opravy v nouzových případech
  • Diagnostické systémy pro autobusy k dispozici
  • Minimálně nutný rozsah speciálního nářadí pro autobusy
  • Minimálně nutná kooperace se specialistou na klimatizace včetně klimatizačních přístrojů
  • Akceptování servisní karty OMNIplus

Otevírací doby

  • OMNIplus 24h SERVICE

*K dispozici pouze v zemích s nízkými stavy autobusů