Specializované dílenské týmy.

Přehled nejdůležitějších informací

  • fundované know-how se zaměřením na autobusy
  • neustálá školení zaměřená na služby a produkty
Spezialisierte Werkstattteams

Aby se údržba a opravárenské práce provedly ekonomicky a s patřičnou kompetencí, samotná autobusová zkušenost nestačí. Teprve fundované a pro autobusy specifické know-how ve spojení se speciální dílnou, jakož i vybavení náhradními díly splní Vaše vysoké nároky. Dlouholetá zkušenost a rozsáhlá a kontinuální školení o servisu a výrobcích zajišťují potřebné know-how. U nových i u již ne tak nových autobusů. Na základě stálých důsledných analýz potřeb se permanentně optimalizují koncepce a obsahy opatření pro školení a další vzdělávání.