Mercedes-Benz Busse fahren durch Serpentinen.

Právní upozornění.

Autorské právo

Copyright 2001-2021 EvoBus Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafika, zvukové/video a animační soubory jakož jejichž aranžmá podléhají autorským právům a ostatním zákonům na ochranu vlastnictví. Je zakázáno kopírování, měnit a používat cokoli na jiné webové stránky jak k obchodním účelům tak i nebo předáváním třetím osobám. Některé internetové stránky EvoBus Česká republika obsahují obrázky, které podléhají autorskému právu toho, jež je dal k dispozici.

Obchodní značky

Není-li uvedeno jinak, jsou všechna označení uvedená na internetových stránkách EvoBus Česká republika zákonem chráněné obchodní značky EvoBus Česká republika nebo Daimler AG, včetně označení modelových řad a všech log a emblémů.

Obchodní značky

Není-li uvedeno jinak, jsou všechna označení uvedená na internetových stránkách EvoBus Česká republika zákonem chráněné obchodní značky EvoBus Česká republika nebo Daimler AG, včetně označení modelových řad a všech log a emblémů.

Výroky směrované do budoucna

Mnoho internetových stránek obsahuje výhledy do budoucna, které se opírají o odhady managementu EvoBus Česká republika nebo Daimler AG. Použitím slov jako jsou např. "očekáváme", "odhadujeme", "počítáme s", "chtěli bychom" a "plánujeme" na internetových stránkách se identifikují očekávání orientovaná do budoucna. Tyto výpovědi nevypovídají nic o stavu EvoBus Česká republika nebo Daimler AG ve vztahu ke zveřejněným událostem v době zveřejnění mohou být zdrojem rizika a nejistot. Jak vyplývá ze zpráv, které předala Daimler AG americkým kontrolním orgánům nad dozorem burzy U.S. Securites and Exchange Commision (včetně nejnovějších ročních obchodních zpráv Form 20-F), je mnoho faktorů, které mohou mít vliv na skutečné výsledky oproti zde uvedeným odhadům. Mimo jiné mezi tyto vlivy patří mimo ostatních změn ve všeobecném obchodním styku změny směnných kurzů a výše úroků, uvedení nových konkurenčních výrobků a služeb a změny v obchodní politice. EvoBus GmbH a Daimler AG neodpovídají za tyto výpovědi orientované do budoucna, nebudou je aktualizovat, protože tyto vždy vycházejí z podkladů ze dne jejich zveřejnění.

Výrobky a ceny

Po ukončení uzávěrky jednotlivých stránek může dojít ke změnám. Údaje na těchto webových stránkách jsou proto pouze informativní. Vyhrazujeme si právo cenových změn a omylů. Vyobrazení mohou obsahovat příslušenství nebo speciální vybavení, které není součástí sériového objemu dodávky. Barevné odchylky jsou dány technicky. Tyto webové stránky mohou obsahovat údaje o službách, které se v některých zemích nenabízejí. Údaje o cenách a sériovém vybavení, zákonech a právních či daňových předpisech a jejich účinky mají účinnost pouze v určitých zemích. Výše a platnost cen platí pro den dodání. Pro skutečný, závazný stav se vždy obraťte na prodejní místo, generální zastoupení nebo dceřinou společnost.

Informace k online ukončování sporů

Komise EU vytvořila internetovou platformu pro online urovnávání sporů (tak zvanou "platformu OS").
Platforma OS slouží jako místo pro inicializaci mimosoudního urovnání sporů týkajících se smluvních povinností, které vyplývají z online kupních smluv. Na platformu OS můžete vstoupit přes následující odkaz:

Upozornění podle § 36 zákona o urovnání spotřebitelských sporů (VSBG)

Pro německé uživatele platí: Společnost Daimler AG se nezúčastňuje procesů urovnávání sporů před smírčím orgánem pro spotřebitele ve smyslu VSBG, a není k tomu ani zavázána.

Další informace