Podrška

Vaš nadležni OMNIplus servis

OMNIplus vam daje priliku da obučite sebe i svoje osoblje na ciljani način. Na primer, sa savršeno prilagođenom obukom vozača i obukom u radionici za vaše vozače i zaposlene u radionici. Na ovaj način, vi i vaše osoblje možete se suočiti sa svakodnevnim izazovima – i povećati uspeh vaše kompanije.

Naša obuka vozača vas savršeno priprema za svaku situaciju na putu i ​​van njega. Pored bezbednosne obuke, instrukcija za hitne slučajeve i EcoTraining-a, vi i vaši vozači možete biti upućeni u komunikaciju, pomaganje osobama sa pote[ko'ama u kretanju i pružanje prve pomoći. U našem OMNIplus WorkshopTraining-u, tehnologija vašeg autobusa je u fokusu. Širok spektar instrukcija obuhvata obuku o proizvodima i uvodne kurseve, kurseve elektrotehnike, pogonskih jedinica i nadgradnje. Na ovaj način, vi i vaše osoblje ste uvek u toku.

Na našoj platformi za obuku autobusa Daimler možete dobiti pregled našeg širokog asortimana. Izvan obuke, možemo brzo i transparentno da vam pružimo sve potrebne servisne informacije putem sistema specifičnih za autobuse kao što je BusDoc.