Mercedes-Benz Busse fahren durch Serpentinen.

Pravna obaveštenja.

Autorska prava
Autorska prava EvoBus GmbH. Sva prava zadržana. Tekst, slike, grafike, zvučne datoteke, datoteke animacije, video datoteke i njihov raspored podležu zaštiti autorskih prava i druge intelektualne svojine. Ovi objekti se ne mogu kopirati za komercijalnu upotrebu ili distribuciju, niti se mogu menjati ili ponovo objavljivati na drugim internet lokacijama, u aplikacijama ili drugom digitalnom sadržaju (u daljem tekstu "Digitalne ponude"). Neke EvoBus digitalne ponude takođe sadrže materijal koji podleže autorskim pravima njihovih dobavljača.

Varijacije proizvoda
Neke informacije o proizvodu, ilustracije i slike sadržane u ovoj digitalnoj ponudi možda su pripremljene za generičku upotrebu u EvoBus digitalnim ponudama koje se održavaju u različitim zemljama širom sveta. Zbog toga neke informacije i/ili dodaci koji nisu dostupni u nekim zemljama ili koje, u cilju zadovoljenja potražnje na lokalnom tržištu ili regulatornih kontrola u tim zemljama, mogu biti dostupne samo u različitim specifikacijama ili konfiguracijama.
Ako ste zainteresovani za bilo koji model vozila, boju, opciju ili dodatnu opremu koji su prikazani na Internet lokaciji i niste sigurni u njegovu dostupnost ili specifikaciju u vašem mestu, treba da kontaktirate EvoBus i/ili lokalnog ovlašćenog prodavca za odgovarajući proizvod, za informacije o trenutne detalje u vašem mestu.

Cene
Sve navedene cene su preporučene maloprodajne cene. Cene su aktuelne u trenutku objavljivanja i podložne su promenama bez najave.

Zaštitni žigovi
Ako nije drugačije naznačeno, sve oznake prikazane u EvoBus digitalnim ponudama intelektualno su vlasništvo Daimler Truck AG, ovo se posebno odnosi na njegove pločice sa imenom i njegove korporativne logotipe i ambleme.

Bez licenci
Mislili smo da postignemo inovativnu i informativnu digitalnu ponudu. Nadamo se da ćete i vi biti oduševljeni ovim kreativnim naporima. Međutim, takođe morate shvatiti da Daimler Truck i EvoBus moraju zaštititi svoju intelektualnu svojinu, uključujući i svoje patente, zaštitni znaci i autorska prava. Shodno tome, ovim putem obaveštavate da ni ova digitalna ponuda, niti bilo koji materijal koji se u njoj nalazi, neće na bilo koji način dodeliti ili uzeti za dodeljivanje licence bilo kojoj Daimlerovoj Truck ili EvoBusovoj intelektualnoj svojini.

Nema garancija ili izjava
Informacije u ovoj digitalnoj ponudi pruža EvoBus "takvi kakvi jesu" i u meri dozvoljenoj zakonom pružaju se bez bilo kakvih garancija, izraženih ili podrazumevanih, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumevane garancije prodaje i podobnosti za bilo koju određenu svrha ili nekrištenje. Iako se veruje da su pružene informacije tačne, one mogu uključivati greške ili netačnosti.
Naše digitalne ponude sadrže veze do spoljnih internet lokacija koje nisu pod nadzorom EvoBusa. Zbog toga nismo odgovorni za sadržaj bilo koje povezane lokacije. EvoBus vam pruža ove veze samo kao pogodnost, a uključivanje bilo koje veze ne znači da EvoBus odobrava povezanu internet lokaciju.

Informacije o rešavanju sporova
Evropska komisija je uspostavila internet platformu za internetsko rešavanje sporova (takozvana ODR platforma). ODR platforma je ulazno mesto za vansudske odluke koje se odnose na ugovorne obaveze ugovora o prodaji putem Interneta. Možete doći do ODR platformu prateći vezu:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Informacije prema § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)
Nećemo učestvovati u postupku rešavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača prema nemačkom Zakonu o rešavanju potrošačkih sporova (VSBG) i nismo dužni da to činimo.

Redosled
Uslovi korišćenja za digitalnu ponudu imaju prednost nad ovim pravnim obaveštenjima.