OMNIplus ServiceCards.

Sve što vam treba je prava ServiceCard.

Pregled najvažnijih činjenica

  • 2 ponude: Basic i Premium
  • Funkcija sipanja goriva i plaćanja putarine
  • Obuhvata paket mobilnosti Basic
  • Naručivanje onlajn ili direktno kod vašeg servisnog partnera

OMNIplus ServiceCard Basic i OMNIplus ServiceCard Premium su dostupne isključivo za Mercedes-Benz i Setra klijente. Bezgotovinske kartice za našu jedinstvenu evropsku mrežu servisa – garant neograničene pouzdanosti i pokretljivosti. Jednako kao što je naša mreža podeljena na kategorije servisa u skladu sa zahtevima klijenata, našim klijentima nudimo ServiceCard skrojenu prema njihovim potrebama. Obe kartice OMNIplus ServiceCard Basic i OMNIplus ServiceCard Premium sadrže osnovni paket mobilnosti koji pruža obilje servisa. Osnovni paket mobilnosti je dostupan isključivo preko jedne od naših ServiceCards. Bez obzira koju OMNIplus ServiceCard izaberete, dobijate izuzetan servis i brigu! Staru ServiceCard možete da koristite do isteka roka važenja. Kada istekne, zamenićemo je novom OMNIplus ServiceCard Premium. Ukoliko još uvek nemate ServiceCard podnesite zahtev za izdavanje.

OMNIplus ServiceCards