Servisni ugovor Basic.

Vaša optimalna ulaznica u svet OMNIplus servisnih ugovora

Sa OMNIplus servisnim ugovorom Basic možete postaviti temelje za veću efikasnost i sigurnost u Vašoj kompaniji.On pokriva sve zahvate održavanja predviđene od strane proizvođača na Vašim autobusima. U okviru ovog ugovora takođe nudimo i zamenu aktivnih antivirusnih filtera u toku radova na održavanju vozila.

Specifikacija usluga:

Redovno servisiranje vozila u skladu sa standardima proizvođača

Za više detalja i kompletnu specifikaciju usluga pogledajte ugovornu dokumentaciju.