Servisni ugovor Basic Plus.

Od OMNIplus idealno osnovno održavanje za Vaš autobus

BasicPlus je idealan servisni ugovor za kompanije koje žele da obezbede osnovno održavanje za svoja vozila. Njegove prednosti leže u kombinaciji redovnog servisiranja vozila, popravki na vozilu i zamene potrošnih delova. Za Vas to konkretno znači više usluga po nižoj ceni. U okviru ovog ugovora takođe nudimo i zamenu aktivnih antivirusnih filtera u toku radova na održavanju vozila.

Specifikacija usluga:

Redovno servisiranje vozila u skladu sa standardima proizvođača
Reparacija ili zamena potrošnih delova

Možete izabrati sledeće dodatne pakete

Gume
Zakonski obavezne inspekcije izduvnih gasova/opšte/sigurnosne
OMNIplus Uptime

Za više detalja i kompletnu specifikaciju usluga pogledajte ugovornu dokumentaciju.