Digitální služby

Údaje o vozidle pro lepší kvalitu služeb

Wiener Linien, dopravní podnik hlavního rakouského města Vídně, úspěšně implementoval datové balíčky OMNIplus ON

Díky datovým rozhraním pro vozidla OMNIplus ON Data Packages má Wiener Linien jasný přehled o stavu jejich autobusového parku. Díky přenosu dat v reálném čase lze příčiny selhání identifikovat v rané fázi a provést odpovídající reakci. Díky tomu jsou cestující ušetřeni zbytečného přerušování cesty a čekací doby.

Všestranný městský provoz
„Wien hat mehr – Vielfalt und Flair“ je reklamní slogan rakouské metropole. To platí jak pro kulturní a místní scénu, tak pro firmy a organizace. Pestré je i obyvatelstvo druhého největšího města německy mluvící oblasti. Žije zde 22 % obyvatel Rakouska, téměř dva miliony lidí – celá metropolitní oblast má tři miliony.

Rozmanitý je i dobře vyvinutý systém veřejné dopravy. Zatímco S-Bahn a regionální autobusy zajišťují spojení s okolím, Wiener Linien GmbH & Co KG zajišťuje mobilitu ve městě s hustou sítí linek. Kromě metra a tramvají to zahrnuje přes 400 autobusů. Na 130 linkách zajišťují cca 22 % přepravního výkonu.

Vozový park autobusů Wiener Linien Mercedes-Benz zahrnuje více než 400 autobusů Citaro, kloubových autobusů Citaro G a modelů CapaCity. Od poloviny roku 2023 přibude zhruba 60 plně elektrických autobusů eCitaro.

Vídeň spoléhá na Mercedes-Benz eCitaro, Citaro a CapaCity
Od roku 2012 byl vozový park kompletně přestavěn na nízkopodlažní městské autobusy z rodiny Mercedes-Benz Citaro. Zahrnuje jak klasické sólo autobusy Citaro o délce 12 m, tak kloubové autobusy Citaro G o délce 18 m a CapaCity o délce 19,7 m.

Více než 400 autobusů provozovaných Wiener Linien dosahuje celkového ročního výkonu kolem 22 milionů kilometrů. Od roku 2022 proto probíhá další vlna modernizace. Městské autobusy budou postupně nahrazeny aktuální generací modelů Citaro. Od poloviny roku 2023 budou navíc plně elektrické autobusy provozovány z nového kompetenčního centra pro elektrobusy. V konečné fázi bude na devíti linkách jezdit 60 vozů eCitaro bez lokálních emisí.

 

"Výměna dat s komunikačním modulem v každém autobusu probíhá téměř v reálném čase s extrémně vysokými přenosovými frekvencemi."

Günther Müller, manažer digitálních služeb ve společnosti Daimler Buses Austria

 

Snadný online přenos dat v reálném čase
Wiener Linien využívá technická data vozidel prostřednictvím internetových rozhraní (API) pro správu stávajícího vozového parku. S datovými rozhraními o vozidle OMNIplus ON Data Packages je uloženo až 30 000 datových bodů přímo z vozidla a dále zpracováváno ve stávajícím systému v závislosti na individuálních požadavcích. Poskytovaná data jsou vyhodnocována prostřednictvím externího telematického systému.

Bus Data Center, komunikační modul v reálném čase, který je propojen s celým elektronickým systémem vozidla přes CAN-bus, je zodpovědný za sběr a přenos dat ve vozidlech. Od roku 2018 je Bus Data Center bez příplatku standardně instalováno do každého autobusu Mercedes-Benz. Jejich provozovatelům tak ušetří nejen nákup dalších telematických boxů, ale také náklady a rizika instalace, ale především případné zhoršení kompatibility a problémy s údržbou.

 

Všechny autobusy Citaro jsou standardně vybaveny Bus Data Centrem, které trvale přenáší údaje o vozidle, které lze použít například pro diagnostiku v dílně nebo pro plánování.

Obousměrný přenos dat, také na vyžádání
„Přenos dat mezi Bus Data Center a OMNIplus ON Connectivity Backend probíhá obousměrně,“ říká Günther Müller a poukazuje na důležitou vlastnost telematického řešení. "Prostřednictvím tohoto připojení je možné předtápět například eCitaro, i když vozidlo není připojeno k nabíjecí stanici nebo na straně zákazníka chybí správa nabíjení." Obousměrná komunikace také umožňuje specifické dotazování na diagnostické informace analogickým způsobem jako diagnostický systém dílen, například kvůli chybovému hlášení řidiči.

 

"Pokud dojde k technické závadě, dokážeme rychle zareagovat, aby nedošlo k poškození."

Gerhard Siegl, vedoucí nákupu vozidel, technické podpory a vedoucí testovací skupiny ve Wiener Linien

 

Větší hospodárnost dílenského provozu
OMNIplus ON nabízí své datové balíčky ve verzích orientovaných na potřeby. Diagnostika Data Package umožňuje zobrazení všech chybových hlášení z vozidla, včetně těch, které po krátké době zmizí. Tímto způsobem lze včas odhalit technické problémy, například s ovládáním dveří. Dálková diagnostika nabízí obdobné rozšíření jako u dílenského diagnostického zařízení.

„Tato diagnostická data používáme k optimalizaci dílenského provozu,“ vysvětluje Gerhard Siegl, vedoucí nákupu vozidel, technické podpory a vedoucí testovací skupiny ve Wiener Linien. „Tímto způsobem lze mít potřebné náhradní díly připravené před příjezdem vozidla a rychleji je namontovat.“ Kromě toho se informace o opotřebení brzd například využívají k plánování nadcházejících údržbářských prací.

 

Analýzou dat o vozidle poskytovaných datovými balíčky OMNIplus ON lze mít náhradní díly k odstranění technických závad na skladě před příjezdem vozidla do dílny.

Pohled přes rameno řidiče
Datové balíčky OMNIplus ON také přenášejí zobrazení a zprávy o událostech z kokpitu řidiče. "To nám umožňuje dívat se přes rameno řidiče v reálném čase. To nám pomáhá vyhnout se nedorozuměním a chybným výkladům," vysvětluje Gerhard Siegl. "Údržbová opatření lze proto snáze plánovat. A pokud by došlo k technické poruše, můžeme rychle reagovat, abychom předešli škodám."

V nouzi to může znamenat vyřazení autobusu z provozu s plánem v rámci výměny vozidla za chodu. To má nejen výhodu v tom, že dopad technické závady je omezený, ale šetří cestující zbytečným přerušením jízdy a dlouhému čekání. To je ostatně pro Wiener Linien jako poskytovatele přepravních služeb nejvyšší prioritou.

 

"Výměna vozidla na trase ušetří cestujícím nutnost přerušovat cestu a čekat."

Gerhard Siegl, vedoucí nákupu vozidel, technické podpory a vedoucí testovací skupiny ve Wiener Linien

 

Datové balíčky OMNIplus umožňují Wiener Linien získat stejný pohled na chybové kódy a varovné zprávy jako řidiči v kokpitu. To pomáhá vyhnout se nedorozuměním a nesprávným interpretacím a umožňuje vzdálenou podporu.
Dálková diagnostika nabízí stejný rozsah jako stacionární diagnostická zařízení v dílnách.

Začlenění bezpečnosti do budoucnosti
Více než 500 000 autobusů a nákladních vozidel je již propojeno v Daimler Truck Cloud používaném společností OMNIplus ON. Data jsou přenášena v šifrované podobě a ukládána na servery v Evropě. Velký důraz je kladen na soulad s GDPR, bezpečnost dat a kybernetickou bezpečnost. OMNIplus ON již plně splňuje požadavky směrnice EU, která bude závazná od roku 2024.

Informace o autobusech provozovaných Wiener Linien poskytované datovými balíčky OMNIplus ON přispívají nejen ke zvýšení provozní připravenosti stávajícího vozového parku. Daimler Buses také používá tato data shromážděná se souhlasem zákazníka v probíhajícím provozu k jejich začlenění do dalšího vývoje autobusů. Všichni dopravci a cestující cestující s Wiener Linien z toho jistě budou těžit i v budoucnu.

 

Armin Radatz, Key Account Manager ve společnosti Daimler Buses Austria
Gerhard Siegl, vedoucí nákupu vozidel, technické podpory a vedoucí testovací skupiny ve Wiener Linien
Günther Müller, manažer digitálních služeb ve společnosti Daimler Buses Austria
Daimler Buses GmbH OMNIplus