Díly a příslušenství, Servis

Dezinfikujte kontaktní povrchy bez poškození

Nesprávné čisticí prostředky mohou povrch poškodit.

OMNIplus

Hygienická opatření v autobusech jsou důležitější než kdykoli předtím. V současné době je věnována zvláštní pozornost pravidelnému čištění povrchů, madel a lišty ve vozidle. Ale buďte opatrní: vždy používejte čisticí prostředky, které dosáhnou zamýšleného účelu bez nežádoucích vedlejších účinků. Následující tabulka poskytuje přehled antivirových komponent, které mohou poškodit materiály použité v interiéru autobusu. OMNIplus doporučuje, abyste se jim vyhnuli.

Doporučujeme vyhnout se následujícím látkám: Možné důsledky použití těchto látek:
Výrobky obsahující složky na bázi aktivního kyslíku (např. ozon nebo peroxid vodíku). Použití může vést mimo jiné k vyblednutí, korozi a předčasnému stárnutí těsnění a plastů.
Výrobky obsahující nanočástice, zejména nano-oxid titaničitý (nano TiO2). Nano TiO2 je podezřelý karcinogen. Použití může také způsobit neznámé poškození zdraví cestujících ve vozidle.
Výrobky obsahující halogeny, aktivní chlor a sločeniny chloru. Použití může vést k zabarvení, vyblednutí, korozi a předčasnému stárnutí těsnění a plastů.
Výrobky obsahující těžké kovy a jejich soli. Použití může vést k poškození zdraví cestujících v autobuse nebo autokaru a k chemickým popáleninám. Použití těchto výrobků může navíc způsobit korozi.
Výrobky obsahující regulované látky. Použití může vést k poškození zdraví a životního prostředí.
Poznámka: Některé ze skupin látek mohou být podle směrnice EU REACH rovněž zakázány.

Náš tip: přečtěte si informace na obalu a porovnejte je s tabulkou. Zeptejte v servisním centru OMNIplus na vhodné dezinfekční prostředky pro kontaktní povrchy v interiéru autobusu, které nabízejí účinnou ochranu a zároveň jsou šetrné k materiálům a prostředí.