Servicekontrakter dieselbusser

Optimal servicering af dieselbusser til overskuelige omkostninger.

De vigtigste fakta i overblik

  • Fire varianter: Basic, BasicPlus, Premium Regional og Premium
  • Attraktive pakkepriser i stedet for specificerede lister
  • Individuel kombination af kilometertal og varighed
  • Forudsigelige omkostninger over hele varigheden

Servicekontrakter fra OMNIplus yder et værdifuldt bidrag til at holde din virksomhed kørende effektivt. Når du køber en Mercedes-Benz eller Setra, kan du vælge mellem forskellige kilometertal og varigheder. Du nyder godt af omfattende værkstedsservice, kompetencen hos specialistpersonalet på dit OMNIplus servicepunkt og kvaliteten sikret af originale reservedele.

Vi tilbyder dig følgende fordele

+
Sikkerhed og kvalitet

Originale reservedele og uddannede specialister garanterer et optimalt serviceret køretøj – og dermed din egen og dine passagerers sikkerhed.

+
Mobilitet

De højeste kvalitetsstandarder, hvad angår servicering og reservedele, sikrer, at din busflåde altid er klar til handling.

+
Forudsigelig omkostningskontrol

Faste månedlige takster eller faste priser for servicepakker tilbyder planlægningssikkerhed og sikrer gennemsigtighed i driftsomkostninger.

+
Rentabilitet

Sammenlignet med individuelle værkstedsydelser er pakken billigere.

+
Værdifastholdelse

Regelmæssig og kompetent vedligeholdelse øger gensalgsværdien af ​​dit køretøj.

OMNIplus Servicekontrakter i oversigt

Ud over en fælles vedligeholdelseskomponent tilbyder vores OMNIplus Servicekontrakter forskellige reparationsniveauer. Takket være vores attraktive tillægspakker kan du forlænge din Servicekontrakt efter behov.

Omfang af tjenester Basic BasicPlus Premium Regional Premium
Vedligeholdelse af køretøjer i henhold til fabrikantens krav
Reparation af hele køretøjer
Sliddele repareres eller udskiftes
Inkl. 24h SERVICE med bugseringsomkostninger
OMNIplus Uptime
Følgende ekstra pakker kan vælges:
Dæk
Lovpligtige generelle/emissions-/sikkerhedsinspektioner
OMNIplus Uptime