Mercedes-Benz Busse fahren durch Serpentinen.

Juridiske vilkår.

Ophavsret

Copyright 2001-2021 EvoBus Danmark A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Samtlige tekster, billeder, grafik, lyd-, video- og animationsfiler samt deres opsætning er underlagt ophavsretten og anden immaterialretlig beskyttelse. Kopiering af ovennævnte objekter må ikke finde sted til kommerciel anvendelse eller distribution, ej heller ændres eller gengives på andre hjemmesider. Nogle af EvoBus Danmark A/S's internetsider indeholder desuden billeder, som er ophavsretligt beskyttet af udbyderne af disse hjemmesider.

Handelsmærker

Hvor intet andet er angivet, er samtlige mærker, der nævnes på EvoBus Danmark A/S's hjemmesider, retsligt beskyttede varemærker af EvoBus Danmark A/S eller Daimler AG, inklusive modellernes navne og samtlige koncernlogoer og -symboler.

Handelsmærker

Hvor intet andet er angivet, er samtlige mærker, der nævnes på EvoBus Danmark A/S's hjemmesider, retsligt beskyttede varemærker af EvoBus Danmark A/S eller Daimler AG, inklusive modellernes navne og samtlige koncernlogoer og -symboler.

Udtalelser om fremtiden

Hjemmesiden indeholder udtalelser om fremtiden, der bygger på vurderinger fra EvoBus Danmark A/S's eller Daimler AG's ledelse. Brugen af ord som "forventer", "vurderer", "regner med", "agte" og "planlægger" på disse internetsider har til hensigt at identificere udtalelser om fremtiden. Udsagn af denne art gengiver EvoBus Danmark A/S's eller Daimler AG's forventninger til fremtidige hændelser på det tidspunkt, da de blev afgivet og er behæftet med risici og usikkerhedsmomenter. Som det er beskrevet i de beretninger, som Daimler AG afgiver til det amerikanske børstilsyn U.S. Securities and Exchange Commission (inklusive seneste årsberetning Form 20-F), kan de faktiske resultater grundet mange forskellige hændelser afvige betydeligt fra de her angivne skøn. Til den slags hændelser regnes, foruden andre forandringer i de generelle økonomiske og forretningsmæssige rammebetingelser, vekselkurs- og renteniveauændringer, indføring af konkurrentprodukter, utilstrækkelig accept af nye produkter og tjenesteydelser samt ændringer i koncernstrategien. EvoBus Danmark A/S og Daimler AG afviser enhver hensigt eller forpligtelse til løbende at opdatere disse udtalelser om fremtiden, da de udelukkende er baseret på omstændigheder, der var gældende på dagen for deres offentliggørelse.

Produkter og priser

Der kan være foretaget ændringer på enkelte sider efter redaktionens slutning. Oplysningerne på denne hjemmeside må betragtes som tilnærmede. Der tages forbehold for prisændringer og fejl. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er omfattet af standardleveringen. Afvigelser i farvegengivelsen er teknisk betingede. Denne hjemmeside kan indeholde typer og serviceydelser, som ikke tilbydes i alle lande. Oplysninger om priser og standardudstyr, om lovmæssige, retslige og skattemæssige forskrifter og virkninger gælder kun i bestemte lande. De på leveringsdagen gyldige priser er gældende. De seneste bindende betingelser kan indhentes hos en salgskonsulent, et generalagentur eller et datterselskab.

Oplysninger om online tvistbilæggelse

Europa-Kommissionen har etableret en internetplatform til online tvistbilæggelse (såkaldt "ODR-platform"). ODR-platformen er et indgangssted for udenretslige beslutninger vedrørende kontraktlige forpligtelser i forbindelse med online-salgskontrakter. Du kan komme til ODR platform ved at følge linket:

Oplysninger i henhold til § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.