Juridiske vilkår

Ophavsret
Copyright 2001-2021 Hessel Bus A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Samtlige tekster, billeder, grafik, lyd-, video- og animationsfiler samt deres opsætning er underlagt ophavsretten og anden immaterialretlig beskyttelse. Kopiering af ovennævnte objekter må ikke finde sted til kommerciel anvendelse eller distribution, ej heller ændres eller gengives på andre hjemmesider. Nogle af Hessel Bus A/S's internetsider indeholder desuden billeder, som er ophavsretligt beskyttet af udbyderne af disse hjemmesider.

Produkter og priser
Der kan være foretaget ændringer på enkelte sider efter redaktionens slutning. Oplysningerne på denne hjemmeside må betragtes som tilnærmede. Der tages forbehold for prisændringer og fejl. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er omfattet af standardleveringen. Afvigelser i farvegengivelsen er teknisk betingede. Denne hjemmeside kan indeholde typer og serviceydelser, som ikke tilbydes i alle lande. Oplysninger om priser og standardudstyr, om lovmæssige, retslige og skattemæssige forskrifter og virkninger gælder kun i bestemte lande. De på leveringsdagen gyldige priser er gældende. De seneste bindende betingelser kan indhentes hos en salgskonsulent, et generalagentur eller et datterselskab.

Handelsmærker
Hvor intet andet er angivet, er samtlige mærker, der nævnes på Hessel Bus A/S's hjemmesider, retsligt beskyttede varemærker af Hessel Bus A/S eller Daimler Truck AG, inklusive modellernes navne og samtlige koncernlogoer og -symboler.

Licensrettigheder
Hvor intet andet er angivet, er samtlige mærker, der nævnes på Hessel Bus A/S's hjemmesider, retsligt beskyttede varemærker af Hessel Bus A/S eller Daimler Truck AG, inklusive modellernes navne og samtlige koncernlogoer og -symboler.

Ansvar og garanti
Informationerne gives af Daimler Buses uden nogen form for udtrykkelig eller stiltiende ansvar eller garanti. Udelukket er desuden samtlige stiltiende garantier for produktets salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller overholdelse af love eller patenter. Selv om vores (Hessel Bus A/S) udgangspunkt er, at vores informationer er korrekte, kan de stadig indeholde fejl og unøjagtigheder, som vi (Hessel Bus A/S) ikke er ansvarlige for.

Oplysninger om online tvistbilæggelse (online dispute resolution)
Europa-Kommissionen har etableret en internetplatform til online tvistbilæggelse (såkaldt "ODR-platform"). ODR-platformen er et indgangssted for udenretslige beslutninger vedrørende kontraktlige forpligtelser i forbindelse med online-salgskontrakter. Du kan komme til ODR platform ved at følge linket:

http://ec.europa.eu/consumers/od

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)
This applies to German users: Daimler Truck AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.