OMNIplus ON advance

For maksimal køretøjstilgængelighed

OMNIplus ON advance tilbyder dig en lang række digitale serviceydelser til forudseende mobilitetsstyring og -sikring af din busflåde. Med proaktiv vedligeholdelses- og reparationsstyring kan arbejdet bedre koordineres, og havarister kan effektivt undgås. På den måde frigør OMNIplus ON advance vejen til en højere effektiv driftstid for køretøjet.

Den essentielle platform til proaktiv

Som busvirksomhed eller offentlig transportvirksomhed har du ikke råd til at holde stille. Takket være OMNIplus ON advance med den integrerede fjerndiagnose af OMNIplus Uptime og Uptime pro er teknikerne optimalt informeret om hver enkelt buss tilstand. I tre fejlkategorier overvåger systemet permanent alle tekniske køretøjssystemer, diagnosticerer fejl og slitagetilstande, analyserer nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger og giver automatiske handlingsanbefalinger. Det vigtigste er naturligvis at undgå havari. Nyd den gode følelse af altid at være et skridt foran med OMNIplus ON advance.

Vi har fulgt udviklingen af OMNIplus ON Uptime pro fra konceptet til implementeringen med vores viden fra praksis. Fremover er der med dette produkt mulighed for løbende at overvåge bussernes tekniske driftstilstand – hvad enten det er i depotet eller på strækningen – og på den måde øge bussens tilgængelighed yderligere.

Philip Thetens, FFG autoværksted Falkenried GmbH, 2022

Opdag fordelene

 • Bevar overblikket over køretøjernes tekniske tilstand
 • Få handlingsanbefalinger ved tekniske problemer
 • Udføre administration af serviceeftersyn og reparationer proaktivt
 • Foretag en analyse af de vedligeholdelsesforanstaltninger, der er nødvendige i fremtiden
 • Nem kommunikation med OMNIplus serviceværkstederne

 

OMNIplus ON Uptime

Det intelligent netværksforbundne servicesystem for maksimal køretøjstilgængelighed


Med OMNIplus ON Uptime er du altid lidt foran reparation og vedligeholdelse. OMNIplus ON Uptime analyserer med de mest moderne telemetriteknologier automatisk og uden afbrydelser millioner af sendte køretøjsdata på basis af busspecifikke krav. Systemet kategoriserer meddelelserne og udleder automatisk fornuftige og effektive handlingsanbefalinger for dig.

Undgåelse af havari

OMNIplus ON Uptime sikrer dig det tidsforspring, som du har brug for til din forretningssucces som vognmand. Med detaljerede forhåndsoplysninger kan dit værksted altid forberede sig optimalt på de forestående opgaver og dermed minimere servicetiderne. Hvis der f.eks. gennemføres forskellige reparations- og vedligeholdelsesarbejder samlet, er der kun én værkstedsaftale i stedet for eventuelt flere aftaler efter hinanden. Hvis der er risiko for, at en bus bliver liggende på grund af en alvorlig defekt, hjælper vores 24 h Service dig straks med at finde det nærmeste serviceværksted på din rute og koordinerer reparationen og fremskaffelsen af reservedele.

Proaktiv reparations- og servicestyring

Fordi din bus kun er økonomisk på vejen og tjener penge, er det højeste mål for OMNIplus ON Uptime at drive den så længe som muligt eller permanent. Funktionerne til OMNIplus ON Uptime er udviklet af busdiagnoseeksperter og erfarne serviceteknikere og optimeres løbende via intensive praktiske tests. Takket være intelligent netforbindelse sendes de pågældende statusmeddelelser alt efter nødvendighed direkte til OMNIplus 24 h Service på dit foretrukne serviceværksted og desuden altid til OMNIplus ON-portalen. For at kunne nyde godt af alle fordelene ved OMNIplus ON Uptime skal dine Mercedes-Benz- og Setra-busser blot være udstyret med et indbygget Bus Data Center. Dette netværksforbinder din bus eller flåde helhedsorienteret og etablerer også den videre forbindelse til vores serviceværksteder i hele Europa via OMNIplus 24 h Service. På den måde kan du være sikker på, at der ikke spildes tid, og at fejlfindingsarbejdet så vidt muligt minimeres.

OMNIplus ON Uptime – oversigt over alle fordele
 • Forudseende overvågning af diagnoseinformation med direkte handlingsanbefalinger
 • Øget effektiv driftstid takket være minimering af stilstandstider
 • Tidlig registrering af eventuelle reparations- eller servicebehov
 • Undgåelse af større skadesomfang eller følgeskader gennem konsekvent tidlig registrering
 • Fuldautomatisk informationsformidling i OMNIplus 24 h Service netværket
 • Personlig rådgivning via det foretrukne OMNIplus serviceværksted
 • Kombination af værkstedsaftaler med henblik på planlægningsoptimering
 • Reduktion af de samlede omkostninger til din flådestyring

OMNIplus ON Uptime pro

Køretøjsdiagnosedata for en optimeret værkstedsstyring og øget køretøjstilgængelighed


OMNIplus ON Uptime pro leverer løbende aktuelle diagnosedata om køretøjet samt alle relevante meddelelser fra førerdisplayet. Systemet kategoriserer fejlmeddelelser og giver dig mulighed for at træffe hurtige og omkostningsoptimerede beslutninger. Med OMNIplus ON Uptime pro har du permanent fuld gennemsigtighed over din busflådes tilstand og kan således styre din reparations- og servicestyring proaktivt.

Fuld dataadgang – i realtid

Den digitale service OMNIplus ON Uptime pro er optimalt afstemt til store flåder med eget værksted. I OMNIplus ON-portalen har du til enhver tid adgang til alle relevante diagnoseinformationer – og det i realtid. Hvad er den aktuelle status for køretøjerne? De korte fjerntests giver sikkerhed for fejldata og fejlmiljødata med det samme, uden at dit værkstedspersonale behøver at tilslutte diagnoseudstyret først. Hvad vil chaufføren præcist sige til kørselslederen? Den fuldstændige transparens via meddelelser fra førerdisplayet sætter dette fuldstændigt i billedet og gør kommunikationen lettere. Hvilke reparationer er nødvendige, for at en bus også i morgen kan komme i omløb til tiden? Kritiske fejlmeddelelser fortolkes straks, og deraf udledes der automatisk konkrete handlingsanbefalinger til dit værksted. Du ser: Med Uptime Pro fra OMNIplus ON er ingen spørgsmål åbne.

Ægte beslutningsstøtte i hverdagen i virksomheden

Uptime pro fra OMNIplus ON hjælper dig bedst muligt med at holde dine busser kørende til enhver tid. Til det formål analyserer systemet med den mest moderne telemetriteknologi millioner af af afsendte bildata – og forenkler dermed både chaufførkommunikationen og værkstedsstyringen. Derudover aflastes værkstedspersonalet, køretøjets effektive driftstid øges, og dyre udskiftninger af køretøjer undgås, mens driften er i gang. Programmerne til OMNIplus ON Uptime pro er udviklet af busdiagnoseeksperter og erfarne serviceteknikere og er specielt optimeret til kravene fra større flådeoperatører med eget værksted. Samtlige oplysninger vises i OMNIplus ON-portalen i området advance på en mere overskuelig brugergrænseflade. På den måde er du på den måde fuldt synlig via meddelelserne i førerdisplayet. Dine bilers status kan også aflæses permanent. Ved under- eller overskridelse af bestemte grænseværdier udløses desuden en automatisk fejlmeddelelse. Hvis en bus har kritiske statusværdier, beregner systemet ud fra komplekse algoritmer en aktuel hårdhedsgradsvurdering. Det hjælper dig med at afgøre, om køretøjet kan afslutte cirkulationen eller skal udskiftes og indleveres på værkstedet.

OMNIplus ON Uptime pro – oversigt over alle fordele
 • Forudseende overvågning af alle relevante køretøjsdata via OMNIplus ON-portalen
 • Øget effektiv driftstid takket være minimering af stilstandstider
 • Tidlig registrering af eventuelle reparationer eller servicebehov
 • Fuld gennemsigtighed af køretøjsdataene og mulig brug i tredjepartssystemer via OMNIplus ON Data Packages med API
 • Overførsel af alle relevante fejlmeddelelser og statusdata fra køretøjet i realtid – uden fysisk forbindelse til værkstedets diagnosetester
 • Aflastning af værkstedspersonalet, fordi den korte remote-test overflødiggør vejen til køretøjet, og diagnosen ikke længere skal gennemføres manuelt
 • Prioritering af fejlmeddelelser efter hårdhedsgrad
 • Undgåelse af større skadesomfang eller følgeskader gennem konsekvent tidlig registrering
 • Ingen unødvendig, omkostningsintensiv udskiftning af køretøjet på strækningen, hvis fejlmeddelelserne er ukritiske
 • Forøgelse af driftskvaliteten og passagertilfredsheden ved at undgå hyppig udskiftning af køretøjer under løbende drift
 • Fremtidssikret, datasikker og udvidelig digital teknologi
Oplev den digitale service fra OMNIplus ON Uptime pro
Se filmen

Start nu!

Med ét klik ind i fremtiden.

Du kan også bruge de digitale tjenester fra OMNIplus ON og gøre din virksomhed mærkbart nemmere og mere effektiv. Få gratis og uforpligtende rådgivning.