OMNIplus Uptime – Thinks ahead. Keeps you on the road.

Intelligent forbindelse mellem køretøj, service og din virksomhed.

Se filmt3://file?uid=6197

OMNIplus ON advance

For en maksimal effektiv driftstid.

OMNIplus ON advance overvåger dine bussers tilstand permanent og kommer automatisk med effektive handlingsanbefalinger til værkstedsstyring. På den måde baner du vejen for at øge bussernes effektive driftstid.

Oplev fordelene

Overvågning af flådetilstand. Optimering af køretøjsservice.

Overblik over min flådes tekniske tilstand i realtid med henblik på at optimere serviceplanlægningen.

Analyse af styringsrapporter. Eksport af indhold.

Overskuelig dashboard-visning af data og nem eksport til andre filformater ved behov (f.eks. et Excel-dokument) for let at kunne viderebehandle disse.

Definering af værkstedsydelser. Individuel allokering af køretøjer.

Optimal administration af mine bussers individuelle vedligeholdelsesintervaller og planlagte serviceeftersyn i systemet for gennemsigtighed i realtid.

OMNIplus Uptime – det intelligente og netværksforbundne servicesystem for en maksimal effektiv driftstid.

Netværksforbundet og forudseende service.

Serviceinnovationen OMNIplus Uptime overvåger alle relevante systemer i dine busser permanent. På den måde er du altid et skridt foran i forhold til reparationer og vedligeholdelse.

Overblik over det nødvendige reparationsarbejde.

Takket være den forudseende analyse i realtid vil du straks modtage handlingsinstruktioner, hvis der er risiko for en defekt, så du på pålidelig vis skånes for ubehagelige overraskelser.

Proaktiv administration af reparationer og serviceeftersyn.

Med detaljeret forhåndsviden har dit værksted mulighed for altid at være optimalt forberedt på det nødvendige arbejde og samle reparations- og vedligeholdelsesarbejdet, så servicetiderne optimeres.

Undgåelse af unødvendige driftsafbrydelser.

Hvis der er risiko for, at en bus ikke kan køre videre, hjælper vores 24h SERVICE dig straks med at finde det nærmeste serviceværksted på din rute og koordinere reparationen samt bestillingen af reservedele.

Overblik over yderligere serviceydelser

Visning af køretøjer. Registrering af servicebehov.

Overskuelig visning og administration af forestående serviceeftersyn på enkelte køretøjer eller køretøjsgrupper i min flåde.

Mulighed for at spørge ind til køretøjets sundhedstilstand via fjerndiagnose og for at analysere fejl og præcisere værkstedsordrer.

Oprettelse af tjekliste. Sikring af forløb.

Oprettelse af tjekliste med fast definerede forløb for virksomheden samt lagring og allokering i systemet.