OMNIplus ON monitor: Forbrugsanalyse

Den digitale service til overvågning og optimering af forbrug

Hvilken bus bruger hvor meget? Hvad er de resterende intervaller? Hvor højt er forbruget ved stilstand? Og hvor meget energi blev rekupereret ved eCitaro og eCitaro fuel cell? Med funktionen "Forbrugsanalyse" fra OMNIplus ON monitor kan du analysere tendenser og optimeringspotentiale ved forbruget – takket være detaljerede forbrugsoplysninger pr. køretøj. Netop til din e-bus-flåde er et uundværligt værktøj til overvågning af driften!

Et overblik over det omfattende energiregnskab

På dashboardet "Forbrugsoversigt" i OMNIplus ON Portal har du til enhver tid mulighed for at se aktuelle forbrugsoplysninger om dine busser, uanset om de kører på diesel, gas, strøm eller brint. Du skal blot vælge køretøj, rute, tidsrum og drivtype, så får du vist værdierne i form af et overskueligt diagram og i tabelform. Energiforbruget for elbusser er desuden opdelt i en energibalance efter drev, klimatisering og sekundære forbrugere. For eCitaro brændselscellen viser forbrugsoversigten ligeledes brintforbruget. Du har også overblik over mulige påvirkningsfaktorer, som kan påvirke forbruget vedvarende. Det giver dig et omfattende analysegrundlag, så du kan identificere unødvendige spidsbelastninger i energiforbruget og udnytte energibesparelsespotentialet bedre. Især som operatør af elbusflåder får du på den måde på lang sigt glæde af en øget aktionsradius og en reduktion af dine driftsomkostninger.

Øget effektivitet for busflåden med OMNIplus ON monitor

Funktionen "Forbrugsanalyse" er en funktionel komponent i forbrugsovervågningen af ​​OMNIplus ON-monitoren og kan bestilles separat for hver bus for et månedligt beløb. Under OMNIplus ON monitor kan du bruge andre telematiktjenester, der giver dig relevante data om føreren og køretøjet. Det betyder, at flådechefen til enhver tid og overalt har overblik over vognparken. På den måde kan busser lokaliseres, driften overvåges og køretider registreres. Fra evaluering af driftsdata til fjernoverførsel af speedometer - du modtager værdifuld information for at være endnu mere økonomisk på vejen. At spørge? De digitale tjenester fra OMNIplus ON monitor giver dig yderligere svar.

OMNIplus ON monitor: Forbrugsanalyse - Oversigt over dine fordele

  • Gennemsigtighed over forbruget i dine diesel-, gas- eller elbusser i form af en overskuelig visning
  • Hurtig identifikation af optimeringspotentialer inden for områderne varme, ventilation, klima (HLK) samt rekuperation af bremseenergien i e-busser
  • Overskuelig visning af brintforbrug i eCitaro fuel cell samt optimering af driftsstrategien
  • Mulige årsager til et øget forbrug i forhold til chaufførens håndtering af bussen eller brugsprofilen
  • Øgning af rækkevidden og reduktion af driftsomkostningerne gennem målrettede energibesparelser
  • Nyttigt værktøj til overvågning af anvendelse, optimalt for e-bus-flådeoperatører