eServiceContract eBasic.

OMNIplus forsikringspakken til din Mercedes-Benz eCitaro.

Stol på producentens kompetence til vedligeholdelse og reparation af din eCitaro. eServicekontrakten eBasic giver dig vigtige konkurrencefordele, hvad angår driftsberedskab, sikkerhed og effektivitet. Den dækker al vedligeholdelse i henhold til producentens specifikationer for din bus og omfatter også reparationer af højspændingsanlægget. I henhold til denne kontrakt tilbyder vi også at udskifte de antivirale aktive filtre under vedligeholdelse.

Omfang af tjenester:

Højspændingskomponenter
Vedligeholdelse af hele køretøjet efter fabrikantens specifikationer

Følgende ekstra pakker kan vælges

Dæk
Lovpligtige generelle/emissions-/sikkerhedsinspektioner
OMNIplus Uptime

For yderligere detaljer og et fuldstændigt omfang af tjenester henvises til kontraktdokumenterne.