OMNIplus Uptime -
Gândire în perspectivă.
Vă menține în cursă.

Interconectare inteligentă a autovehiculului,
a service-ului și a companiei dumneavoastră.

Vizionați filmul
Așa funcționează OMNIplus Uptime.

OMNIplus Uptime - soluția inovatoare pentru omnibuzele Mercedes-Benz și Setra.

Anticiparea lucrărilor de reparaţie.

  • Transparență în timp real, cu privire la starea autovehiculelor Mercedes-Benz și Setra din flotă.
  • Consultanță personală, oferită de centrul de asistență service al OMNIplus.
  • Informare imediată și recomandări clare de acțiune, odată cu identificarea necesarului de reparație și revizie.
  • Capacitate optimizată de planificare și eficiență în cazul staționărilor în service.
  • Disponibilitate mare a vehiculelor și implicit o scădere a costurilor totale pentru toate omnibuzele echipate cu Bus Data Center.
Asistență în timp real acordată clienților
Transparență în ceea ce privește măsurile de reparație care se impun.

Transparență în ceea ce privește măsurile de reparație care se impun.

OMNIplus Uptime ia pulsul autobuzului dumneavoastră.

OMNIplus Uptime monitorizează în permanență datele referitoare la autovehicul. Aceste valori sunt transmise complet automat prin intermediul Bus Data Center către un sistem de server inteligent și sunt analizate ulterior. Pe baza acestor date, în funcție de urgență, sunt emise recomandări de acțiune.

Prin intermediul Cockpit-ului OMNIplus Uptime veți primi toate recomandările de acțiune, necesare verificării stadiului funcțional al omnibuzelor Mercedes-Benz și Setra.

Măsurile de reparație fără un grad sporit de dificultate pot fi efectuate chiar de către dumneavoastră. În acest mod, evitaţi apariția uzurii și staționările în atelierul de service.

Planificare maximă și eficientă a vizitelor în service
Workshop

Management pro-activ al reparațiilor și reviziilor.

OMNIplus Uptime permite planificarea și eficientizarea staționărilor în service.

În momentul în care sunt necesare lucrări de revizie sau reparație, OMNIplus Uptime recomandă din timp efectuarea unei vizite la atelierul de service. Prin acest avans temporal, toate operațiile scadente pot fi reunite într-o singură programare.

OMNIplus Uptime transmite necesarul de revizie sau reparație către centrul de service preferat de dumneavoastră. Atelierul de service este pregătit în mod ideal pentru ca autobuzul dumneavoastră să revină rapid în cursă.

Chiar dacă defecțiunile nu pot fi excluse complet - OMNIplus Uptime contribuie la evitarea staționărilor neplanificate în atelierul de service.

Capacitate optimă de planificare și disponibilitate a vehiculelor
24h Service

Evitarea stationărilor.

OMNIplus Uptime asigură capacitatea optimă de planificare și gradul mare de disponibilitate a vehiculelor.

Chiar înainte de apariția unui caz de pană, veți fi informat imediat de către OMNIplus 24h SERVICE. Împreună cu dumneavoastră, departamentul de asistență 24h SERVICE găsește o soluție imediată, ce include chiar căutarea celui mai apropiat centru de service.

Prin informarea imediată și transparența în timp real, OMNIplus Uptime furnizează o capacitate de planificare optimă și o disponibilitate maximă de utilizare a vehiculelor dumneavoastră.

OMNIplus Uptime – preventiv, conectat și inteligent.

Pentru autobuzul dumneavoastră. Pentru dumneavoastră. Pentru afacerea dumneavoastră.

OMNIplus Uptime este acum disponibil. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul local.