Coduri de eroare pentru diagnoză.

Cele mai importante indicații pe scurt

  • identificare directă a codurilor de eroare ale diagnozei On-Board
  • disponibilitate online permanentă

Pe lângă diagnoza off-board (prin metoda STAR), puteţi detecta multe coduri de eroare direct cu sistemul de diagnoză on-board. Documentarea codurilor de eroare în funcţie de diversele sisteme şi versiuni de diagnoză vă ajută la detectarea rapidă a erorii sau deficienţei. Codurile de eroare pentru diagnoza cu OMNIplus, actualizate permanent, vă stau mereu la dispoziţie printr-un clic pe căsuţa din dreapta.