Mercedes-Benz Busse fahren durch Serpentinen.

Aspecte juridice.

Drept de autor

Copyright 2001-2019 Mercedes-Benz România SRL Toate drepturile rezervate. Toate textele, pozele, graficele, fişierele audio, video şi de animaţie precum şi aranjamentele lor sunt protejate de legile dreptului de autor precum şi de alte legi cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale. Nu este permisă copierea lor nici în scopuri comerciale şi nici în vederea transmiterii lor mai departe şi nici nu este permisă modificarea sau utilizarea lor pe alte siteuri. Unele pagini internet ale Mercedes-Benz România SRL conţin şi poze asupra cărora dreptul de autor aparţine acelora ce ni le-au pus la dispoziţie.

Mărci comerciale

Dacă nu este indicat altfel, toate mărcile amintite pe paginile internet ale Mercedes-Benz România SRL sau Daimler AG, inclusiv denumirile modelelor precum şi toate siglele şi emblemele întreprinderii sunt mărci comerciale protejate.

Informaţii orientate către viitor

Multe pagini de internet conţin informaţii orientate către viitor, ce se bazează pe aprecierile managementului Mercedes-Benz România SRL sau Daimler AG. Prin utilizarea de cuvinte precum "aşteptăm”, "apreciem”, "credem că”, "intenţionăm” şi "planificăm” pe aceste pagini de internet se urmăreşte identificarea informaţiilor orientate către viitor. Asemenea informaţii reflectă viziunea Mercedes-Benz România SRL sau Daimler AG cu privire la evenimente viitoare de la momentul la care au fost date şi sunt supuse riscurilor şi nesiguranţelor. După cum am explicat în rapoartele pe care Daimler AG le depune la autoritatea de supraveghere a bursei americană U.S. Securities and Exchange Commission (inclusiv celui mai nou raport de activitate anuală formularul 20-F), mulţi factori pot duce la situaţia în care rezultatele reale diferă substanţial de aprecierile date aici. În astfel de factori sunt incluse pe lângă alte modificări ale cadrului general economic şi de afaceri şi modificări ale cursurilor de schimb şi nivelului dobânzilor, introduceri de produse publicitare, acceptanţă neîndestulătoare a noilor produse şi servicii şi modificări ale strategiei întreprinderii. Mercedes-Benz România SRL şi Daimler AG resping orice intenţie sau obligaţie de a actualiza permanent aceste informaţi orientate către viitor, deoarece acestea se bazează în mod exclusiv pe circumstanţele de la data publicării lor.

Produse şi preţuri

După închiderea redacţiei unor anumite pagini este posibil să fi intervenit modificări. Datele de pe acest website trebuie privite ca aproximative. Ne rezervăm dreptul la modificări de preţ şi erori. Ilustraţiile pot conţine şi accesorii sau dotări speciale ce nu sunt incluse în livrarea de serie. Abateri de culoare sunt posibile din motive tehnice. Acest website poate de asemenea să conţină tipuri şi servicii de asistenţă ce nu sunt oferite în anumite ţări. Declaraţii cu privire la preţuri şi dotări de serie, cu privire la reglementări şi efecte juridice şi fiscale sunt valabile doar în anumite ţări. Preţurile valabile sunt cele din data livrării. Pentru a afla ultimele informaţii obligatorii vă rugăm să vă adresaţi unui birou de vânzări autocare, unei reprezentanţe generale sau unei filiale.

Drepturi de licenţă

Mercedes-Benz România SRL doreşte să vă ofere un program de internet inovativ şi informativ. De aceea sperăm că vă bucuraţi de configurarea noastră creativă aşa cum ne bucurăm şi noi. Vă rugăm totuşi să aveţi înţelegere faţă de faptul că Mercedes-Benz România SRLtrebuie să îşi protejeze proprietatea ei intelectuală, inclusiv brevetele de invenţii, mărcile comerciale şi drepturile de autor şi că aceste pagini internet nu pot conferi nici un fel de drepturi de licenţă asupra proprietăţii intelectuale a Mercedes-Benz România SRL.

Răspundere şi garanţie

Mercedes-Benz România SRL pune la dispoziţie informaţiile fără nici un fel de asigurare sau garanţie de orice fel, fie ea expresă sau tacită. De asemenea sunt excluse şi toate garanţiile tacite cu privire la capacitatea comercială, corespunderea pentru un anumit scop sau neîncălcarea legilor şi brevetelor de invenţii. Chiar şi atunci când pornim de la premiza că informaţiile date de noi sunt corecte el pot totuşi să conţină greşeli sau inexactităţi.

Informații privind soluționarea online a disputelor de natură juridică

Comisia UE a creat o platformă pe Internet pentru soluționarea online a disputelor de natură juridică (așa-numita "Platformă OS"). Platforma OS servește ca punct de pornire pentru soluționarea extra-juridică a diferendelor privind obligațiile contractuale, ce reies din contractele de cumpărare online. Puteți accesa platforma OS accesând următorul link:

Informație conform § 36 (VSBG) (legea privind soluționarea diferendelor utilizatorilor)

Pentru utilizatorul german sunt valabile următoarele: Daimler AG nu va participa la un proces de soluționare a disputelor în fața unei comisii de arbitraj în sensul VSBG și nici nu este obligată la aceasta.